Joutsan kunnanhallitusta ovat tällä vaalikaudella työllistäneet runsaasti erilaiset hallintokantelut, oikaisuvaatimukset ja valitukset oikeusasteisiin. Maanantaina kunnanhallitus käsitteli Kalle Willmanin tekemää hallintokantelua kunnan tietosuojavastaavan toimenkuvasta sekä toisessa pykälässä saman henkilön tekemään oikaisuvaatimusta palkan tarkistamisen oikaisuvaatimukseen. Viimeksi mainittu koski kesäkuun kunnanhallituksen päätöstä liittyen erään kunnan työntekijän tehtäväkohtaisen palkan muutoksiin.

Päätöksiksi tuli, että hallintokantelu ei aiheuta toimenpiteitä, eikä myöskään oikaisuvaatimusta tutkittu. Oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta, koska päätökseen ei ole saanut tehdä oikaisuvaatimusta. Oikea tie tässä tapauksessa on hallinto-oikeudelle tehtävä kunnallisvalitus.

Hallinto-oikeuden tasolla on kaksi tapausta, joihin kunnanhallitus antoi lausunnot oikeuden pyynnöstä. Toinen koskee Willmanin tekemiä valituksia asiakirjajulkisuuksista ja toinen Tapio ja Rauni Ruohtulan valitusta Iso-Säynjärven kaavaratkaisun eri käänteistä.

Janne Airaksinen