Joutsan kunnan teettämän rakennustietojen selvityshankkeen kyselyyn on saatu kiinteistönomistajilta tietoja varsin hyvin. Selvityshanketta vetävä asiantuntija Tuija Lilja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä kertoo, että kyselyn palautuksia on tullut jo noin 2.500 kappaletta, eli yli puolesta kunnan alueella olevista kiinteistöistä on tiedot ilmoitettu.

Selvityksessä lähetettiin kaikille Joutsan kiinteistönomistajille kyselykirje. Kyselyyn on ollut mahdollista vastata myös kunnan nettisivujen kautta. Vastauksia kyselyyn voi edelleen lähettää vuoden loppuun saakka.

Selvityksen tarkoituksena on saattaa rakennusten tiedot viranomaisten rekistereissä ajan tasalle. Tämä on tärkeää muun muassa kiinteistöveron oikeudenmukaisen kohdentumisen vuoksi. Yleensä tämän kaltaisten selvitysten myötä myös kunnan kiinteistöverotulot kasvavat. Joutsan kohdalla on etukäteen arvioitu, että kunnan vuosittaiset kiinteistöverotulot kasvaisivat selvityksen ansiosta noin 150.000 euroa.

Selvityslomakkeessa pyydetään ilmoittamaan rakennusten tietoja, muun muassa pinta-alatiedot. Jotkut rakennusten omistajat ovet ihmetelleet, miksi tietoja kysytään, kun ne heidän käsityksensä mukaan ovat jo rekistereissä.

– Vain varsinaisissa rakennusluvissa tiedot siirtyvät suoraan rekisteriin. Toimenpide- ja ilmoitusmenettelyllä rakennetuissa rakennuksissa tiedot eivät välttämättä siirry. Myös vanhemmissa rakennusluvissa tiedot eivät ole välttämättä päivittyneet sähköiseen rekisteriin tai niiden tiedot ovat epäselviä, kertoo Tuija Lilja.

Palautetuissa lomakkeissa on Liljan mukaan ilmoitettu tietoja niin kattavasti, että mittauskäyntejä kiinteistöillä ei tarvitse tehdä valtavan paljon.

– Kaikki saadut tiedot tarkastetaan sekä kunnan että verottajan rekistereistä ja Maanmittauslaitoksen ilmakuvista. Jos näistä jää vielä epäselvää, tehdään mittauskäynti kiinteistölle. Mitattavia kiinteistöjä on useita satoja, mutta alle tuhat kappaletta. Mittauksen suorittavat FCG:n ammattilaiset, kertoo Lilja.

Selvitys valmistuu ensi toukokuun loppuun mennessä.

– Kunnan lisääntynyt verokertymä näkyy täysimääräisenä vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Osittain tietoja voidaan verottajalle siirtää jo vuonna 2020, jolloin ne näkyvät vuoden 2021 verotuksessa, sanoo Lilja.

Markku Parkkonen

Tagged with →