Pynnölän entistä koulua on luotsattu keväästä saakka uusin voimin, kun New Yorkista Helsingin kautta Joutsaan päätyneet Kaitlyn Hamilton ja Joni Judén perustivat sinne TUO TUO Kulttuuri-Tilan ja Residenssin. Koululla järjestetään kulttuuritoimintaa laajalla skaalalla, muun muassa taidenäyttelyjä, työpajoja, residenssitoimintaa ja erilaisia taide- ja kulttuuritapahtumia.

Vaikka toiminta käynnistyi kunnolla vasta kesän alussa, esimerkiksi työpajoja ja näyttelyjä on jo pidetty. Näyttelysaralla yksi esimerkki tulevasta on elokuun lopulla avattava, yli 30 taitelijan töistä koottava näyttely, joka tulee olemaan esillä koulua ympäröivässä metsässä ympäri vuoden. Näyttelyn biologisesti hajoavat työt vaihtuvat kausittain.

– Olemme siitä todella innoissamme. Se on myös taide-elämyksenä melko pandemiankestävä, koska se on ulkotiloissa. Ja se koskettaa monia teemoja, joista olemme erityisen innostuneita, kertoo Hamilton.

Yksi pariskunnan perusajatus alusta asti on ollut luonnon ja kulttuurin uudelleen yhteen saattaminen. He pitävät vanhaa kyläkoulua ympäröivää luontoa kauniina ja haluavat tuoda sen etualalle tekemisissään ja korostaa sen tärkeyttä. He uskovat luonnossa oleskelun vaikuttavan positiivisesti henkisiin kykyihin, esimerkiksi lisäävän luovuutta.

– Se on toiminut meillä. Se on tavallaan stressiä vähentävä elementti, sanoo Judén.

Taiteessa ja kulttuurissa on Kaitlyn Hamiltonin ja Joni Judénin mielestä liikaa rajoja, jotka estävät tapahtumista ja taidenäyttelyistä nauttimista. Kaikki mitä TUO TUO:ssa tehdään, halutaan pariskunnan mukaan tehdä helposti lähestyttäväksi, jotta useammat ihmiset voivat nauttia siitä.

Heinäkuussa Pynnölän koululla asui ja työskenteli kaksi residenssitaiteilijaa. Hakemuksia residenssiin tuli Kaitlyn Hamiltonin mukaan keväällä runsaasti, mutta hän arvelee, että nykyisten matkustusrajoitusten takia taiteilijoita otettaneen määrällisesti vähemmän ja pidemmäksi ajaksi.

Näin näillä on mahdollisuus olla osallisena TUO TUO:ssa ja luoda enemmän suhteita yhteisöön. Se on Hamiltonin mukaan paremmin linjassa heidän arvomaailmansa kanssa, heidän ideansa kun on tavallaan hidastaa kaikkea.

– Vaikutetaan enemmän kulttuuriin ja vähemmän ympäristöön, täsmentää Judén.

Modernin maailman kehottaessa kiirehtimään ja toimimaan nopeasti pariskunta haluaa päinvastoin hidastaa, kuunnella ja olla läsnä. He myös uskovat, että taiteilijoilla on ajattelunsa ja voimakkaan taiteenkielensä kautta kyky osoittaa planeettamme kohtaamia hätätilanteita, ja siksi he haluavat vaalia taiteilijoiden prosesseja ja antaa näillä tilaa ja hyvät työskentelyolosuhteet.

Keskeistä TUO TUO:n toiminnassa on avoimuus: sinne voivat tulla kaikki ja siellä voidaan järjestää myös ympäröivän yhteisön tapahtumia. Hamiltonille ja Judénille avoimuus on tärkeää, sillä he kokevat taiteessa ja kulttuurissa olevan jo liikaa rajoja, jotka estävät tapahtumista ja taidenäyttelyistä nauttimista.

– Kaikessa mitä teemme, haluamme tehdä helposti lähestyttävää, että useammat ihmiset voisivat nauttia siitä, sanoo Judén.

Hamiltonin mukaan taustalla vaikuttaa sekin, että kaupunkeihin tottuneina he eivät halua maalla eristäytyä, vaan haluavat ihmisten tulevan luokseen. Kulttuuritapahtumia luomalla he siis luovat asioita, joita eniten kaipaavat kaupungista.

– Mutta emme halunneet tehdä sitä ilman, että todella arvostaisimme ja kunnioittaisimme sitä, mitä tässä oli ennen. Ihmiset tulevat tänne, nauttivat tästä tilasta, he ovat käyneet koulua täällä. Täällä on paljon historiaa. Emme aio jyrätä sen yli.

Pariskunta on esimerkiksi jatkanut Pylsyjen kesäkahvilaperinnettä ja kokenut sen itselleenkin hyväksi tavaksi tutustua ihmisiin.

Vanha kyläkoulu lumosi mahdollisuuksillaan

Uudellamaalla kasvanut, musiikin parissa kotimassa ja ulkomailla pitkään työskennellyt Joni Judén ja nashvilleläissyntyinen taiteen parissa työskennellyt Kaitlyn Hamilton päätyivät Joutsaan alettuaan miettiä uudelleen, mitä he haluaisivat tehdä yhdessä ja luovasti.

New Yorkissa asuessaan pariskunta oli alkanut kokea paikan vaikeaksi, esimerkiksi asuminen siellä oli kallista. He olivat etsineet paikkaa maalta ja kuulleet Judénin Pertunmaalla asuvalta äidiltä tämän ystävän, tekstiilitaiteilija Anu Pylsyn luopuvan Pynnölän entisestä koulusta. Vieraillessaan koululla tänä keväänä he rakastuivat siihen heti. Syynä olivat koulun tarjoamat mahdollisuudet; tiloja löytyy moneen tarkoitukseen.

Niitä on myös ollut helppo muuttaa heidän toimintaansa sopivaksi. Esimerkiksi Pylsyn puoti on nyt galleria, yläkerran makuuhuoneissa majoittuvat residenssitaiteilijat ja pariskunta itse asuu opettajan asunnossa, joten he voivat olla rauhassa sivummalla ikään kuin huolenpitäjinä ja toiminnan järjestäjinä.

– Se on tavallaan liiankin täydellistä, sanoo Hamilton.

Tutustuttuaan paremmin Joutsaan Hamilton sanoo heidän voittaneen jackpotin. He kehuvat paikkakunnalta löytyvän luovia, mielenkiintoisia ihmisiä ja projekteja, esimerkkeinä Haihatus ja Vinttikirppis.

Mitä Haihatukseen tulee, pariskunta iloitsee lähistöllä järjestettävästä residenssitoiminnasta ja toivoo voivansa lisätä yhteistyötä taidelaitoksen kanssa. Heistä on hienoa, että molempien toimijoiden residenssitaiteilijat voivat tavata toisiaan samalla paikkakunnalla.

– Se on aika uniikki tilanne, sanoo Judén.

Tarja Kuikka