Joutsan taajaman läheisyyteen jätevedenpuhdistamon lähialueelle on parhaillaan vireillä maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus. Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamiseen. Kyseinen ottoalue on noin 2,3 hehtaarin kokoinen, josta louhittava alue on noin 1,5 hehtaaria. Lupaa hakee Muttilaisen Kuljetus Oy ja haettava kokonaisottomäärä kiviainekselle on 55.000 kuutiota.

Lupaprosessiin kuuluva kuulutusaika on parhaillaan menossa ja se päättyy 12.8. Murskaamohanke on herättänyt poikkeuksellisen paljon mielipiteitä, ja esimerkiksi netissä on murskaamon perustamista vastustava adressi. Sillä oli 227 allekirjoitusta tiistai-iltapäivään mennessä.

Muttilaisen Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Esa Muttilainen harmittelee tilannetta, ja haluaa nyt lehden välityksellä kertoa oman näkemyksensä asiasta. Muttilaisen mukaan hankkeen päätarkoitus on käyttää myöhemmin tonttia rakentamiseen kierrätystoimintaa varten. Kalliota täytyy murskata, jotta alueelle syntyy tilaa tätä toimintaa varten. Nyt haettava maa-aines- ja ympäristölupa edeltää myöhemmin haettavaa rakennuslupaa.

– Kalliota murskataan, koska suunnittelen käyttäväni tonttia myöhemmin käytettäväksi kierrätystoimintaa varten. Toimintaa operoisi Muttilaisen Kuljetus Oy ja paikalle tulisi puhtaiden kaivuumaiden vastaanotto, purkubetonin ja purkuasfaltin välivarastointi, puujätteen ja risujen vastaanotto sekä yhdyskuntajätteen siirtokuormausalue samantyylisesti kuin Lassila & Tikanojalla on tällä hetkellä toiminnassa Teollisuustiellä, taustoittaa Muttilainen.

Tontti täytyy oikaista samaan korkeustasoon kuin millä nyt lähistöllä oleva biokaasun jakeluasema sijaitsee. Aluetta taajaman läheisyydessä hän pitää optimaalisena tällaiselle toiminnalle, koska se on asiakkaiden helposti saavutettavissa ja siellä on ollut jätteiden kierrätystoimintaa aikaisemminkin.

Kiviaineksen ottamistoiminnan häiriöt Muttilainen arvioi lyhytkestoisiksi, mikäli kiviaines saadaan nopeasti markkinoille. Ottamisalue rajataan siten, että louhinta-alueen reunalta on yli 300 metriä lähimpiin asuinrakennuksiin.

Kirkonkylän toimintoihin Muttilainen ei usko louhinnan vaikuttavan, sillä Nelostien melu peittää äänet ja taajaman kohdalla meluvalli toimii suojarakenteena. Alueelle johtavalle portille on asemapiirroksen mukaan Huttulan risteyksestä linnuntietä noin 600 metriä.

Lisäksi hän pitää 55.000 kuution lupaa pienenä, ja mikäli koko määrä murskattaisiin kerralla, se ottaisi aikaa noin kaksi kuukautta, ja sen jälkeen alue tältä osin hiljenisi. Käytännössä murskausta tehtäisiin kuitenkin parin viikon sykleissä.

– Aikajänne sille, että tontti on rakennettu pisteeseen, jossa edellä mainitut kierrätystoiminnot pystytään aloittamaan, on muutama vuosi. Purkubetonin, maa-ainesten sekä puuaineksen ja risujen vastaanottamisen pystyy aloittamaan nopeammin.

Hän ymmärtää ja hyväksyy täysin sen, että ihmisillä on oikeus esittää kantansa hankkeeseen. Ainoa mitä hän ihmettelee, on yrittäjien määrä vastustajissa. Muttilainen korostaa, että hän on saanut myös hanketta tukevia yhteydenottoja.

Tällä hetkellä yritys on harjoittanut jo kymmenkunta vuotta kiviaineksen ottoa ja murskausta Taipaleen kallioalueella Laitjärven kylän suunnassa. Sen ensimmäinen ympäristölupa käsitti 1.000.000 kuutiota kiviainesta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Toimitusjohtaja Esa Muttilainen kertoo, että Muttilaisen Kuljetus Oy hakee parhaillaan maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamiseen Joutsan taajaman läheisyydessä. Yritys kertoo tarvitsevansa lupaa, jotta alue voidaan rakentaa kierrätystoimintaa varten.

Kuvan mukainen siirrettävä murskausasema on parhaillaan toiminnassa Taipaleen kallioalueella Laitjärven kylän suunnassa. Tämän tyyppinen siirrettävä laitos tulisi toimimaan myös nyt vireillä olevassa hankkeessa.