Kenelle koronavirustestejä tehdään, millä oireilla testiin pääsee ja missä testi tehdään, se ei ole edelleenkään selvää kaikille Joutsan seutukunnalla. Epätietoisuutta on erityisesti siitä, pääsevätkö seudulla oleskelevat ulkopaikkakuntalaiset testiin Joutsan terveyskeskuksen kautta. Ulkopaikkakuntalaisten testaamisen osalta asia oli hiljattain esillä myös Helsingin Sanomissa, jossa eteläsuomalainen Joutsan vapaa-ajan asukas kertoi pyrkineensä Joutsassa koronatestiin, mutta oli saanut ohjeen hankkiutua testiin kotipaikkakunnallaan tai käydä testissä yksityisellä Jyväskylässä.

Joutsan Seutu kysyi Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen apulaisylilääkäri Irmeli Räsäseltä, mikä on tällä hetkellä Joutsan terveyskeskuksen käytäntö kesäasukkaiden ja vakituistenkin asukkaiden koronatestaamisessa. Siis ketkä pääsevät terveyskeskuksen kautta testiin ja millaisilla oireilla testiin pääsee?

Räsäsen mukaan koronatestejä tehdään Seututerveyskeskuksen alueen asukkaille Laukaassa, Keuruulla ja Keskussairaalassa Jyväskylässä. Joutsan, Luhangan ja Toivakan alueelta potilaat ohjataan testauksiin pääasiassa Keskussairaalaan parempien yhteyksien vuoksi, joskin toivakkalaisille Laukaa voi olla lähempi testauspaikka. Joutsan terveyskeskuksessa koronatestejä ei siis tehdä.

Testeihin pääsevät Räsäsen mukaan sekä vakituiset asukkaat että ulkokuntalaiset silloin, kun näiden testaus on tarkoituksenmukaisempaa suorittaa täällä kuin kotipaikkakunnalla. Viimeksi mainittu tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, jos muualla vakituisesti asuva ulkopaikkakuntalainen oleskelee täällä pidempään esimerkiksi mökillään.

– Pitää miettiä tapauskohtaisesti potilaan kanssa, mikä on järkevää, sanoo Räsänen.

Koronaan viittaavina oireina Räsänen listaa kuumeen, kurkkukivun, yskän, hengenahdistuksen, lihaskivut, väsymyksen, pahoinvoinnin ja ripulin. Näistä oireista kärsivän potilaan toivotaan ottavan yhteyttä joko sähköisesti oirekyselyn kautta tai puhelimitse Joutsan tai Toivakan terveyskeskukseen, jossa tehdään tilanteen arvio.

– Jos koronatesti on aiheellinen, terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä testauspaikkaan, josta ollaan yhteydessä potilaaseen ja hänelle annetaan testausaika. Testattujen tulee välttää sosiaalisia kontakteja siihen saakka, että vastaus on selvillä. Jos vastaus olisi positiivinen, jatkoselvittelyt tehdään terveyskeskuksen toimesta, kertoo Räsänen.

Tarja Kuikka