Liike-elämässä ja erityisesti pankkien toiminnassa on läpi historian saatu tottua yritysten yhdistymisiin. Esimerkiksi aikoinaan Joutsan Säästöpankin asiakkaana aloittanut kansalainen on saattanut olla noin puolen tusinan erinimisen pankin asiakkaana, vaikka ei olisi ikinä itse vaihtanut pankkia.

Joutsan seutukunnan merkittävin pankkifuusio oli varmastikin paikallisen mahtipankin eli Joutsan Osuuspankin fuusioituminen aikoinaan Keski-Suomen Osuuspankkiin. Hieman pienempi fuusio on odotettavissa tänä vuonna. Joutsassa näkyvässä roolissa oleva Sysmän Säästöpankki yhdistyy Päijät-Hämeen alueella toimivan Helmi Säästöpankin kanssa. Jatkossa Sysmän Säästöpankin asiakkaat ovat siis Helmi Säästöpankin asiakkaita, mutta pankin mukaan asiakaspalveluun tai paikalliseen henkilöstöön fuusiolla ei ole vaikutuksia – ainakaan välittömästi.

Päijät-Hämeessä on osuuspankkirintamalla nähty samankaltainen fuusio, kun Sysmän ja Hartolan Osuuspankit lähtivät mukaan alueelliseen Järvi-Hämeen Osuuspankkiin. Kiristyvässä kilpailussa ja tietotekniikan kehittyessä on luonnollista, että pankit hakevat toimintaan tehoja fuusioilla. Toivottavasti säästöpankkifuusio ei vaikuta paikallisen konttorin asiakaspalveluun heikentävästi. Joutsan vanhusvoittoinen väestö tarvitsee jatkossakin pankkien konttoripalveluja.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.