Joutsansalmessa Jousitien ja Nelostien siltojen välisellä vesialueella, Jääsjärven venereittiä lukuun ottamatta, on nyt vesikulkuneuvolla liikkumista koskeva, toistaiseksi voimassa oleva kymmenen kilometrin tuntinopeusrajoitus. Rajoitus ei koske virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista eikä puolustusvoimien toimintaa.

Määräyksen nopeusrajoituksen asettamisesta mainitulle vesialueelle teki toukokuun lopulla Keski-Suomen ely-keskus, jolle Joutsan kunnan tekninen lautakunta oli esittänyt alun perin jo syksyllä 2016 vesiliikenteen nopeuden rajoittamista Joutsansalmessa Jousitien ja Nelostien välisellä vesialueella. Tämän vuoden alkupuolella lautakunta täydensi ely-keskuksen pyynnöstä esitystään ilmoittamalla, että nopeusrajoitusta haetaan mainitulle alueelle Jääsjärven venereitin alueelle sekä venereitin ulkopuoliselle alueelle.

Vesiliikennelain mukaan yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista ely-keskus. Jääsjärven venereitti on yleinen kulkuväylä, joten ely-keskus ei voi määrätä nopeusrajoitusta Joutsansalmeen Jousitien ja Nelostien välisellä vesialueella kulkevalle venereitille, vaan ainoastaan venereitin ulkopuoliselle alueelle.

Ely-keskus siirsikin Joutsan teknisen lautakunnan esityksen nopeusrajoituksen asettamisesta Liikenne- ja viestintäviraston käsiteltäväksi siltä osin, kuin se koskee rajoituksen asettamista venereitille.

Nopeusrajoituksen tarkoituksena on vesialueen yleisen turvallisuuden parantaminen ja aallonmuodostuksen vähentäminen. Joutsan tekninen lautakunta esitti alun perin nopeusrajoitukseksi yhdeksää kilometriä tunnissa, mutta Liikenne- ja viestintävirasto on pyrkinyt pitämään yleisille kulkuväylille tekemänsä vesiliikennelain mukaiset nopeusrajoitukset yhdenmukaisina käyttämällä vain muutamia nopeusarvoja eli esimerkiksi 10 km/h ja 15 km/h.

Näin ollen Joutsansalmeen edellä mainitulle vesialueelle määrättiin yhdeksän kilometrin tuntinopeusrajoituksen sijaan kymmenen kilometrin tuntinopeusrajoitus. Rajoituksesta kertovat merkit asennettiin paikoilleen kesäkuussa.

Tarja Kuikka