Arvostan paikallislehti Joutsan Seudun journalistista linjaa: kirjoitetaan hankalistakin asioista, julkaistaan kuntalaisten mielipiteitä, selvitetään mitä mieltä asioista ollaan, tehdään monipuolisesti juttuja seutukunnan asioista ja tapahtumista. Kunnallisen päätöksenteonkin tuotokset saavat palstatilaa, kuten esimerkiksi kunnanhallituksen päätökset. Viikolla 28 pääkirjoituksen laatineen päätoimittajan kanssa olen samaa mieltä ja vielä vahvemmin, rohkeasti ja aktiivisesti tarkastuslautakunnan on otettava sille kuuluva rooli myös meillä.

Kunnanhallituksen 29.6.2020 kokouksessa jätin eriävän mielipiteen syntyneeseen päätökseen, joka koski Ruohtuloiden oikeudenkäyntilaskujen korvausta. Haluan perustella kantaani, koska olisin ollut valmis käyttämään 1250 euroa yhteisiä rahojamme. Vanha kaava-asiapäätös, josta kyseiset oikeudenkäyntilaskut juontavat juurensa, on vuosien takaa. Kunnanhallituksessa olleen aineiston perusteella on selvää, että kunnassamme on noudatettu huonoa hallintotapaa eli viranhaltijoiden selvitysten mukaan: on annettu virheellistä tietoa valitusajoista, hukattu asiapapereita, poikettu määritellyistä asiakirjojen toimitusajoista, jätetty päätös toimittamatta lain määräämällä tavalla. Minusta huonosti tehdystä työstä on kannettava vastuu.

Saman kunnanhallituksen kokouksen muut asiat kohdassa esitin, että hallussamme olevien testamenttivarojen ja vastaavien käytöstä laaditaan suunnitelma, siten kunnioittaisimme testamentin tekijöidenkin tahtoa. Paikallislehti käsitteli taannoin testamenttivaroja, joita on liki puolitoista miljoonaa ja joiden käytöstä meillä on testamentintekijöiden viimeiset tahdot tai olemme itse määritelleet esimerkiksi sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän käyttötarkoituksen. Kunnassa tuntuu olevan suurempi huoli siitä, että varat joutuvat ”vieraisiin käsiin” kuin siitä, että varoja aktiivisesti ja suunnitelmallisesti käytettäisiin esimerkiksi lisäämään ikäihmisten hyvinvointia tai tuottamaan iloa ja turvallisuutta lasten ja perheiden elämään.

Iiris Ilmonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →