Luhangan kunta selvittää syksyyn mennessä mahdollisuudet jätehuollon järjestämiseen alueellisessa kuntayhtiössä. Käytännössä kunnasta kysellään naapurikuntien kiinnostusta yhteistyöhön. Luhangan rakennuslautakunta päätti asian selvittämisestä viime viikolla.

Luhangan kunta järjestää tällä hetkellä jätehuollon itsenäisesti. Asukkaat käyttävät kunnan ylläpitämiä kierrätyspisteitä, joissa on myös sekajätteen keräys tai vaihtoehtoisesti tekevät sopimuksen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Valtaosassa Suomen kunnista jätehuoltopalvelut tuottaa kunnan osakeyhtiö, kuntayhtymä tai liikelaitos.

Joutsan kunnan nykyjärjestelmässä kiinteistönomistaja sopii kuljetusyrityksen kanssa jätteiden noudosta kiinteistöltä tai liittyy useamman kiinteistön jätekimppaan.

Markku Parkkonen

Tagged with →