Hämeenlinnan hallinto-oikeus on käsitellyt Mieskonmäen koulun lakkautuspäätöstä koskevan valituksen. Mieskonmäen kyläseura sekä 15 yksityistä kuntalaista tekivät asiasta aiemmin kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen ja pyysivät hallinto-oikeutta kumoamaan Joutsan kunnanvaltuuston tekemän Mieskonmäen koulun lakkautuspäätöksen ja kieltämään sen täytäntöönpanon.

Äskettäin antamassaan välipäätöksessä hallinto-oikeus ei kuitenkaan kieltänyt lakkautuspäätöksen täytäntöönpanoa, joten kunnanvaltuuston päätös voidaan laittaa toimeen. Valitusasian hallinto-oikeus ratkaisee myöhemmin.

Mieskonmäen kyläseura ja mukana olleet kuntalaiset perustelivat valitusta muun muassa sillä, että heille ei heidän mielestään ollut varattu asiassa lainmukaisia vaikutusmahdollisuuksia. Päätöksen myös katsottiin olevan ristiriidassa kuntalain kanssa.

Tarja Kuikka