Markus Tykkyläinen (kuvassa) aloitti Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtajana vajaat neljä vuotta sitten. Tässä ajassa yhtiö on nähnyt monia muutoksia. Kuluttajille näkyvin uudistus oli sähkönmyyntiyhtiö Lumme Energian perustaminen.

Energiakonserni on hakenut kasvua ja tehoa myös liiketoimintakaupoilla ja erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Tänä keväänä Lumme Energia osti Kankaanpäässä ja Karvialla toimivan Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkön vähittäismyynnin liiketoiminnan. Kaupassa Lumme Energia sai noin kymmenen prosentin lisän asiakasmääräänsä.

Suur-Savon Sähkön verkostotöistä vastaava urakointiyhtiö Elvera Oy puolestaan osti toukokuussa Vaasan Sähkö Oy:n urakointiyhtiö Raveran.

Suur-Savon Sähkön kohtuullisen monipolviseen konserni- ja yhteistyöyhtiöiden verkkoon kuuluu muun muassa konsernin yhdessä kahden muun energiayhtiön kanssa omistama verkostojen käyttökeskuksista vastaava Enerva Oy.

Jos ennen vanhaan kaikki alan ihmiset olivat töissä Suur-Savon Sähköllä, on nykytilanne siis paljon monimuotoisempi. Kehityksen taustalla on ollut konsernin tarve ja halu hakea tehokkuutta muun muassa yhteisyritysten kautta.

Alueen kunnat omistavat Suur-Savon Sähköstä noin 60 prosenttia. Lisäksi yhtiön ankkuriomistajaksi aikoinaan perustettu Suur-Savon Energiasäätiö omistaa 21 prosenttia osakkeista ja seurakunnilla on noin viiden prosentin omistus. Yhtiö on siis hyvin leimallisesti alueeseensa omistuksen kautta sitoutunut.

– Meille on tärkeää toimia niin, että tällä alueella on hyvinvointia vielä 2040-luvullakin. Isot pääomasijoittajat katsovat yleensä sijoituksia vaikkapa energiayhtiöihin kymmenen vuoden perspektiivistä. Olen itse työskennellyt myös pörssiomisteisessa yhtiössä ja tiedän, mitä se tarkoittaa. Tietenkin myös alueellisesti omistettua yhtiötä pitää johtaa ammattimaisesti, korostaa Tykkyläinen.

Hän uskoo, että esimerkiksi Vatajankoski-kaupan syntymiseen vaikutti positiivisesti se, että Lumme Energian taustalla on kuntaomisteinen, toimialueensa kehittämiseen sitoutunut yhtiö.

Vapaa-ajan asuntojen sähkönkäyttö kasvoi korona-aikana

Koronavirusepidemia on luonnollisesti näkynyt myös Suur-Savon Sähkön toiminnoissa. Konsernin toimihenkilöt ovat tehneet jo keväästä lähtien etätöitä.

– Sähkönjakelun käyttökeskuksen valvomo on poikkeusoloissakin kriittisen tärkeä toiminto. Järjestelmät on digitalisoitu, joten verkon valvontaa voi hoitaa osin etänä. Verkon vikatilanteessa on kuitenkin toimittava valvomosta käsin. Poikkeusajan alettua olemme kahdentaneet valvomomme. Meillä on siis kaksi identtistä valvomoa, joiden henkilökunnat eivät ole missään tekemisissä toisen valvomon henkilökunnan kanssa, kertoo Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Myös kaukolämmön tuotannon ja lämpöverkostojen valvonta hoituu nykyään etänä. Tykkyläinen katsookin, ettei energiahuolto ole miltään osin vaarantunut koronakevään aikana.

– Meidän alueellamme yleiset myrskyvahingot ovat koulineet yhtiömme toimimaan poikkeusoloissa, sanoo Tykkyläinen.

Sähkönkulutuksessa on ollut koronakeväänä nähtävissä mielenkiintoisia muutoksia. Tykkyläisen mukaan vapaa-ajanasuntojen sähkönkulutus on ollut keväällä 15 prosenttia normaalivuotta suurempaa. Tämä kertonee siitä, että monet ovat poikkeusaikana suunnanneet kesämökeilleen.

– Asiakkaidemme suuntaan olemme halunneet poikkeusaikana toimia joustavasti. Olemme tapauskohtaisesti antaneet pidennyksiä maksuaikoihin.

Vaikka julkisuudessa nousee esille koronakriisin yrityksille aiheuttama ahdinko, Tykkyläinen muistuttaa, että monella yrityksellä liiketoiminta pyörii aivan hyvin.

Joutsan Lämpö on vakaassa tilanteessa

Suur-Savon Sähkö Oy hoitaa kaukolämmön tuotantoa ja jakelua kymmenellä paikkakunnalla suoraan oman Lempeä Kaukolämpö -tuotemerkkinsä nimissä. Joutsassa ja muutamalla muulla paikkakunnalla konserni on mukana yhteisyrityksissä paikallisten omistajien kanssa.

Joutsan kaukolämpötoimintaa hoitavasta Joutsan Lämpö Oy:stä Suur-Savon Sähkö omistaa vähemmistöosuuden, vajaat 14 prosenttia. Loput omistuksesta on Joutsan kunnalla. Suur-Savon Sähkö on kuitenkin aivan keskeisessä roolissa paikallisen lämpöyhtiön toiminnassa: käytännön töistä vastaa Suur-Savon Sähkön tytäryhtiö Elvera Oy ja Joutsan Lämmön toimitusjohtajana on perinteisesti toiminut Suur-Savon Sähkön palkkalistoilla oleva henkilö.

Kesäkuun alusta lukien Joutsan Lämmön toimitusjohtajana on toiminut Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen. Järjestely saattaa olla väliaikainen, sillä konsernissa on lämpöliiketoiminnassa rekrytointeja käynnissä.

Markus Tykkyläisen mukaan Joutsan Lämpö Oy:n toiminta on tällä hetkellä erittäin vakaalla pohjalla.

– Kaikki tärkeät investoinnit on tehty vuosikausiksi eteenpäin ja paikallinen biopolttoaine on yhtiön vahvuus, sanoo Tykkyläinen.

Suur-Savon Sähkö on mukana kehittämässä myös kaukolämpöön uusia vihreämpiä tuotantotapoja. Yhtiön Puumalan lämpölaitoksella kokeillaan parhaillaan aurinkokeräinten ja lämpöpumppujen toimintaa kaukolämmön tuotannossa.

Tykkyläinen kuitenkin uskoo, että paikallinen puu säilyttää edelleen asemansa kaukolämmön polttoaineena jatkossakin.

Vesilaitosten tilannetta seurataan

Suur-Savon Sähkö on ollut pienessä osassa mukana myös alueensa vesilaitostoiminnassa. Konserni omistaa tytäryhtiönsä kautta pienen osuuden Joutsan Vesihuolto Oy:stä. Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen uskoo, että jollain aikavälillä syntyy tarve maakunnalliselle vesihuoltotoimijalle.

– Kuntatalous kurjistuu ja vesihuollossa on paljon investointipaineita. Samaan aikaan meillä on paljon pieniä vesiosuuskuntia, joiden puuhaihmiset saattavat väsähtää. Uskon, että tällä alalla tulee tapahtumaan muutoksia.

Suur-Savon Sähköllä ei tällä hetkellä ole linjauksia vesihuoltoliiketoiminnasta tai esimerkiksi siitä, että pyrittäisiin rakentamaan iso maakunnallinen vesihuollon toimija.

– Mutta seuraamme toki aktiivisesti, mikä on alueen tahtotila, vakuuttaa Tykkyläinen.

Voi siis hyvinkin olla, että tulevaisuudessa energiakonsernin rooli vesihuollossakin kasvaa.

Markku Parkkonen

Info: Suur-Savon Sähkö -konserni

  • Omistuksesta on kunnilla noin 60 %, Suur-Savon Energiasäätiöllä 21 % ja seurakunnilla 5 %.
  • Joutsan kunnalla on 1.665 osaketta (2,14 %) ja Luhangan kunnalla 257 osaketta (0,33 %).
  • Osakkaita on yhteensä 375. Yhtiöllä on satoja pienosakkaita.
  • Liikevaihto 2019: 154,2 miljoonaa euroa.
  • Henkilöstö 2019: 92 henkilöä.
  • Investoinnit 2019: 64,7 miljoonaa euroa.
  • Sähkön siirron asiakkaita 102.500.