Keski-Suomen Ely-keskus ja Keski-Suomen Leader-ryhmät ovat myöntäneet maaseuturahoitusta maakuntaan myös koronakriisin aiheuttamana poikkeusaikana. Ely-keskus on myöntänyt maaseuturahastosta toisella vuosineljänneksellä noin 250.000 euroa investointitukea yrityksille ja lähes 700.000 euroa hankerahoitusta eri toimijoille.

Investointitukea saaneiden kuuden yrityksen joukossa on myös joutsalainen JouHos Oy, jolle myönnettiin noin 42.000 euron tuki panimotoiminnan käynnistämisinvestointeihin.

Hankerahoitusta myönnettiin kaikkiaan kymmenelle hankkeelle, joista kahdeksan on Keski-Suomen alueen ja kaksi useamman maakunnan yhteisiä hankkeita. Kyse on muun muassa luonnontuotealan kehityksen vahvistamiseen, biokaasutuotannon käynnistämisedellytysten selvittämiseen, keskisuomalaisten maatalousyrittäjien digiosaamisen tehostamiseen ja maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuuden tukemiseen tähtäävistä hankkeista.

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat maaseuturahastosta toisella vuosineljänneksellä paria kymmentä yritystä ja kolmekymmentä yleishyödyllistä yhteisöä yhteensä reilulla 550.000 eurolla. Rahoitusta saaneiden joukossa on yksi joutsalaisyritys, Proopelti Oy, jolle Leader Maaseutukehitys myönsi noin 3.000 euroa aloittavan yrityksen laitehankintoihin.

Tarja Kuikka