On tunnettua, että Joutsan perusturvan eriasteiset esimiehet ja työntekijät ovat viihtyneet viroissaan/toimissaan viime vuosina yleensä vain lyhyen aikaa. Irtisanouduttuaan osa heistä on tehnyt kantelun Valviraan tai Aluehallintovirastoon, osa vain lähtiessään uhannut sen tehdä.

Kun aiemmista esimiehistä on enää jäljellä vain kunnanjohtaja ja kotihoidon esimies, olen elänyt toivossa, että henkilöstöstä olisi tullut pysyvämpää. Näin ei näytä tapahtuneen.

Vuoden alkupuolella monista hakijoista valittiin uudet henkilöt palveluohjaajaksi, asumispalvelujen esimieheksi ja vammaispalvelujen esimieheksi. Nyt näistä kolmesta kaksi on irtisanottu mielestäni kyseenalaisin perustein koeaikana ja kolmas itse irtisanoutunut myös koeaikana. Lisäksi pitkäaikainen vastaava sairaanhoitaja irtisanoutui.

Viime vuosien tapahtumista joutuu päättelemään, että hakijoiden valinnassa tai työn johtamisessa mättää tai sitten todennäköisimmin molemmissa. Tämänkaltaisista tapauksista monissa muissa organisaatioissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että yhdeksässä tapauksessa kymmenestä ongelmaan saadaan ratkaisu vain johto vaihtamalla. Koska organisaation johto itse ei siihen ryhdy, tarvitaan ulkopuolinen kokenut konsultti tekemään ongelman selvitys. Sen pohjalta päättäjät uskaltanevat tehdä tarvittavat ratkaisut. Näin ei voi jatkua!

Kalle Willman
perusturvalautakunnan jäsen
Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.