Haluaisin tarkentaa Joutsan Seudussa 1.7.2020 ollutta artikkelia ja omaa äänestyskäyttäytymistäni asiakohdassa, jonka otsake oli ”Joutsa ei ollut halukas ostamaan Löylyä Elämään ry:n saunarakennusta”.

Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin äänestää yksinkertaisesti (välittämättä valmistelutekstissä olevista vaihtoehdoista 1, 2 ja 3, että ketkä kannattavat saunojen ostamista äänestävät jaa ja ne ketkä eivät kannata ostamista äänestävät ei. Ei-äänet voittivat 5–3, yksi tyhjä. Mistään muista ehdoista ei siis saunojen ostamisasiassa päätetty.

Koska äänestys oli näin pelkistetty, olin ostoa vastaan, minä esitin tässä asiakohdassa seuraavasti:

1. Kunta ei osta saunoja, vaan vuokrasopimus jatkuu Löylyä elämään ry:n kanssa vuokrasopimusajan loppuun, noin neljä vuotta.

2. Vuokralaiselle myönnettäisiin oikeus edelleen vuokrata saunarakennuksia vuokra-ajan loppuun (nykyinen vuokrasopimus kieltää edelleen vuokraamisen).

3. Vuokra-ajan loputtua kunta ostaa saunat keskinäisen sopimuksen mukaan tai saunat puretaan vuokralaisen toimesta ja vuokra-alue luovutetaan kunnalle siistittynä.

Vallitsevana ajatuksena asiassa tuntui olevan, että koko Vallaspellon koulun alue joko myydään tai pilkotaan osiin. Todennäköisesti olisi pilkottu osiin, koska lyhyellä aikavälillä todellisen ostajan saaminen olisi ollut haastavaa ja kunnasta ei olisi löytynyt resurssia saunojen lämmittämiseen ja niiden vuokraustoimintaan.

Tällä päätöksellä annettiin aikaa alueen kokonaisvaltaisten kehittämisideoiden valmisteluun kunnan ja mahdollisten yrittäjien taholta ja mikäli kiinnostusta alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ei ole niin alueen jatkojalostaminen ja mahdolliselle kaavamuutokselle jäisi riittävästi aikaa. Mitään kiirettä kunnalla ei alueen suhteen ole, sillä myytäviä kiinteistöjä on myyntilistalla jo nyt runsaasti ja Vallaspellon koulun vuokraustilanne tänä kesänä ollut hyvä verrattaessa aikaisempiin vuosiin.

Jarmo Liukkonen
kunnanvaltuutettu

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.