Jätin kunnanhallituksen kokouksessa 29.6.2020 aloitteen Oravakiven alueen suunnittelun uudelleen käynnistämiseksi ja kaavan muuttamiseksi. Alueeseen on sijoitettu edellisellä valtuustokaudella miljoona euroa ja viimeistään nyt olisi saatava alueen kehitys käyntiin. Aloitteeni tarkoitus oli herättää kunnan keskeiset päättäjät ja johtavat viranhaltijat ideoimaan uusia ideoita ja tutkia eri mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi. Aloite kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti:

Joutsan kunnanhallitukselle aloite Oravakiven alueen kaavamuutoksen käynnistämiseksi

Oravakiven kaava on laadittu yrityspuistoa ajatellen. Silloiset päättäjät uskoivat, että saamme Joutsaan liudan uusia yrittäjiä. Minullakin uutena valtuutettuna oli tähän uskoa. Nyt mielestäni tämä kortti on nähty ja on aika siirtyä eteenpäin ja visioida aivan jotain uutta. Kun tiedämme mitä sinne haluamme tulee kaavan muutosprosessi käynnistää.

Omarantaisista vakituisista asunnoista tai ympäri vuoden asuttavista laadukkaista vapaa-ajan asunnoista on ollut jo puhetta. Niitä kaavoitettaisiin ranta-alueelle.

Idea palveluparatiisista, puukerrostalo tai kaksi eteläiseen päähän kaava-aluetta. Näillä olisi oma rantasauna. Kerrostalossa olisi pieniä kompakteja vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja asukkaiden toiveiden mukaan. Niissä olisi harraste-/ kerho-/hoivatiloja (hierojaa, kauneushoitajaa ja parturia varten, sinne olisi mahdollisuus toimittaa myös ruoka- ja kauppapalvelut).

”Joutsan unelma” olisi asukkaidensa näköinen ja siellä olisi mahdollisuus saada kaikki palvelut, niin yksityisiltä toimijoilta kuin kunnaltakin, idealle haettaisiin yhteistyötaho ja sitä markkinoitaisiin joutsalaistaustaisille henkilöille ja muille elämän laatua ja asumisympäristöä arvostaville. Minusta se voisi toimia, sillä se on saatu toimimaan myös muualla, kuten esimerkikisi Pohjanmaalla.

Entisen leirintäalueeseen rajoittuva Joutsan kirkonkylän puoleinen alue voitaisiin varata erilaista liikennettä palvelevaa liiketoimintaa varten nykyisen kaavan mukaisesti.

Olisi syytä saada ajatustalkoisiin keskeisiä kuntapäättäjiä ja keskeisiä virkamiehiä. ”Ajatushautomo”, jossa ideaa työstettäisiin eteenpäin. Olisiko se mahdollisesti puheenjohtajistosta koostuva elinkeinotoimikunta tai vastaava suunnitteluelin.

Jarmo Liukkonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →