Liekö nykyisen kuntalain ansiota, mutta vaikuttaisi siltä, että monessa kunnassa tarkastuslautakunnat ovat terhakoituneet. Tänä vuonna on nähty useita uutisia siitä, kuinka eri kunnissa tarkastuslautakunnat ovat antaneet lieviä ja vakaviakin moitteita kunnan toiminnasta. Huomattavin esimerkki taisi olla Muurame, jossa on perinteisesti pidetty yllä yksituumaisuuden henkeä. Siellä esityksenä oli, että kunnan johdolle ei annettaisi vastuuvapautta. Vastuuvapaus lopulta myönnettiin, mutta voinee sanoa, että tarkastajat ampuivat isolla tykillä. Muuramelaiset voinevat itse arvioida, oliko aihetta vai ei.

Takavuosina tilien ja toiminnan tarkastaminen oli kunnissa, yhdistyksissä ja pienissä yrityksissä pakollinen muodollisuus, josta kukaan ei odottanut mitään uutisia. Sittemmin pienyrityksiinkin tulivat ammattitilintarkastajat, joista on aidosti hyötyä yrityksen kehittämiselle.

Kuntien tarkastuslautakuntien tärkein tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet kunnan toiminnassa toteutuneet. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että valtuusto on laatinut selkeät tavoitteet. Kaiken kaikkiaan kunnissa kannattaisi nostaa tarkastuslautakunta sille kuuluvaan arvoon.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →