Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Joutsan kunnalle varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen merkittäviä avustuksia. Ministeriö julisti aiemmin tänä vuonna haettavaksi valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja niiden laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021. Lisäksi haettavissa oli avustus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi edellä mainitulla lukuvuodella.

Tasa-arvorahoitusta myönnettiin Joutsan kunnalle yhteensä noin 101.000 euroa, josta 64.000 euroa esi- ja perusopetukseen ja loput eli noin 37.000 euroa varhaiskasvatukseen. Tasa-arvorahoituksen käytössä kunnalla on 20 prosentin omarahoitusosuus.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Joutsan kunnalle esi- ja perusopetukseen noin 73.000 euroa ja varhaiskasvatukseen 20.000 euroa, eli yhteensä noin 93.000 euron avustuksen. Tämän rahoituksen käytössä valtionosuudella voidaan Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan kattaa 95 prosenttia toiminnan kustannuksista.

– Joutsassa haettiin rahoituksella järjestettäväksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta sekä avustajapalveluja. Esi- ja perusopetuksen osalta lisätään erityistä tukea muun muassa perustettavalla erityisen tuen pienryhmällä sekä varmistetaan rahoituksella resurssiopettajan ja erityisopettajan työpanos. Samalla pyritään varmistamaan tukiopetuksella sekä samanaikaisopetuksella oppimiserojen tasoittamista, kertoo Sirkka.

Rahoituksen varmistuttua Joutsassa on Sirkan mukaan vielä edessä resurssiopettajan rekrytointi. Muuten Sirkka sanoo osaajia tehtäviin löytyvän jo nyt.

Tarja Kuikka