Parin viime vuosikymmenen aikana Joutsan kirkonkylän naakkakanta on kasvanut suureksi. Silmämääräisesti havaittuna niitä on reippaasti toistasataa yksilöä.

Kunnalle on tehty ilmoituksia haittalintujen aiheuttamista ongelmista. Linnut sotkevat ulosteillaan rakennuksia sekä niiden ympäristöä ja tunkeutuvat välipohjiin, ilmanvaihtohormeihin ja savupiippuihin. Tämä on hygieniaongelma.

Myös pesätarpeilla tukittuja piippuja ja hormeja on löydetty nuohoojien mukaan kuukausittain Joutsan taajamasta. Naakka saattaa tuoda jopa 60 litraa risuja ja vastaavia hormiin.

Joutsan kunnan tekninen osasto aikoo poistaa osan haittalinnuista kunnan omistamista kiinteistöistä. Kirkonkylällä on elinvoimainen kanta myös muita haittalinnuiksi kutsuttuja lajeja. Näitä ovat pulut, varikset, harakat ja harmaalokit. Kahta viimeksi mainittua lajia on tavattu roskisten kimpusta.

Kantojen vähentämiseen käytetään haittalintujen poistamiseen erikoistunutta yritystä. Yrityksen ammattiriistanhoitaja selvittää kiinteistöt, joiden ympäristössä ongelmia esiintyy. Myös yksityisten kiinteistönomistajien toivotaan ilmoittavan ongelmatapauksista kunnalle kunnanviraston vaihteen kautta joko puhelimitse tai sähköpostilla. Haittalintujen poisto on maksullinen yksityisille yrityksille ja henkilöille. Yksityisten kiinteistönomistajien ilmoituksia otetaan vastaan elokuun loppuun asti.

Ensimmäisenä ammattiriistanhoitaja kartoittaa mahdolliset liikaruokintapaikat. Lintujen ruokkiminen kevät- ja kesäaikaan on tarpeetonta, ja vaivattomat ruoka-apajat tai roskien huolimaton säilytys voivat olla haittalintujen esiintyminen varsinainen syy. Jo ylenmääräisen ruokinnan lopettaminen hillitsee kantoja.

Haittalintujen poistaminen metsästämisen avulla on vasta viimeinen keino. Välineenä käytetään silloin kyllin tehokasta ilmakivääriä ja toiminta on tarkoin Suomen Riistakeskuksen sääntelemää ja valvomaa. Yksilöiden poistamiseen taajamasta täytyy anoa yksityiskohtainen poikkeamislupa Riistakeskukselta. Metsästys kohdistetaan vain pieneen osaan kannasta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Nuohoojan horminpuhdistusoperaatiossa poistettiin viime keväänä naakan pesätarpeita runsaat 60 litraa. Kuva: Hilja Moilanen.

Joutsassa on runsas naakkakanta. Nämä kaksi yksilöä viihtyvät Jukolan savupiipulla. Kuva: Tarja Kuikka.

Tagged with →