Joutsa Liikkuu -terveysliikuntahanke käynnistyi 1.4.2019. Vuoden mittaisen projektin tavoitteena oli lisätä joutsalaisten liikuntaa koko elämän kulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa, käynnistää uutena toimintana liikuntaneuvontapalvelu sekä kehittää eräiden organisaatioiden toimintakulttuureja fyysisesti aktiivisiksi. Yhtenä kohderyhmänä olivat kunnan järjestämä varhaiskasvatus.

Tämä onnistui hyvin, ja liikuntaneuvojan toimet saivat myönteistä palautetta. Tulosten perusteella tarve toiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen on suuri. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsi päättyneen hankkeen loppuraportin kokouksessaan tiedoksi. Hankkeen toteutuneet menot olivat 25.365 euroa, valtionavustusta projekti sai 10.000 euroa.

Uutta pukkaa tilalle, sillä vapaa-aikatoimessa on valmisteltu kolmivuotinen Joutsa Liikkuu 2020-2022 -hanke. Kustannusarvio ensimmäiselle vuodelle on 40.400 euroa, johon on olemassa myönteinen 20.000 euron valtionavustuspäätös. Lautakunta hyväksyi 16.6. kokouksessaan Joutsa liikkuu -hankkeen tavoitteet vuosina 2020–2022 ja siihen sisältyvän liikuntaneuvontaan tarvittavan palvelun hankkimisen.

Ensimmäisen hankkeen palvelut ostettiin Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:ltä. Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka kertoo, että tulevan uuden hankkeen käytännön toimijaa ei ole vielä valittu, ja että palvelun voi tuottaa myös muu taho kuin liikuntajärjestö. Mikäli esimerkiksi paikallisella yksityisellä fysioterapeutilla tai muilla vastaavilla tahoilla on hankkeen läpiviemiseen vaadittavat taidot, liikuntaneuvonnan palvelut voidaan ostaa paikkakunnan yrittäjiltä.

– Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry loi toimintaan hyvän sapluunan, minkä avulla sitä on hyvä laajentaa. Uuden hankkeen toimija kilpailutetaan nyt mahdollisimman pian, ja toivomme sen kiinnostavan myös paikallisia yksityisyrittäjiä. Uusi Joutsa Liikkuu 2020-2022 -hanke on tarkoitus saada vauhtiin syksyn aikana, vahvistaa vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen.

Tulevan hankekauden tavoitteet ovat liikunnallisen elämäntavan edistäminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Liikuntaneuvonnasta tehdään pysyvä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tiedolla johtamista tulisi kehittää ja luoda uusia toimintatapoja yhteistyöhön, minkä tulisi leikata läpi koko hallinnon. Yhteistyötahoina ovat Joutsan alueella toimivat hankkeet, yhdistykset, yhteisöt ja myös yksityiset.

Ensimmäisessä hankkeessa keskeinen osa sitä oli toimivan liikuntaneuvonnan palveluketjun luominen. Liikuntaneuvontaa tarjottiin kahtena päivänä viikossa. Liikuntaneuvojalla oli vastaanottopiste tiistaisin Joutsan terveysasemalla, toinen päivä oli varattu tapahtumille, ohjaustoimintaan sekä hallinnon työtehtäviin.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Liikuntaneuvojan palvelut saivat hyvää palautetta kautta linjan. Kuvassa silloinen liikuntaneuvoja Helena Kämäräinen esittelee paikallislehden pyynnöstä ulkokuntosalin toimintaa alkusyksystä 2019.

Tagged with →