Joutsan tekninen lautakunta päätti rauhoittaa luonnonsuojelulain perusteella luonnonmuistomerkiksi Rutalahdessa kasvavan suuren männyn. Mänty rauhoitetaan juuristoineen ja sen vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Kunta merkitsee luonnonmuistomerkin maastossa.

Yksityishenkilö oli jättänyt tätä koskevan hakemuksen. Hakija kuvaa mäntyä malliesimerkkinä, jollaisia maanomistajat toivoisivat metsiinsä. Hakija kuvaa puuta muun muassa energiapuukseen ja Hali-männyksi ja esittää, että puulle voisi tehdä opastetun polun.

Männyn rungon ympärysmitta 1,3 metrin korkeudella on noin 266 senttimetriä. Luonnonsuojelulain mukaan puu, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Janne Airaksinen

Tagged with →