Joutsan kunnanhallituksen päätöksellä 29.6. kunta peruu Kyläverkko-hankkeen hanketukihakemuksen. Kyläverkko-hankkeen tavoitteena oli Joutsan keskustan taajama-alueella toimiva ja mahdollisimman kattava valokuituverkko alueen yrityksille sekä asukkaille.

Kunnanhallitus oli päättänyt 28.10.2019, että mikäli Keski-Suomen ely-keskus myöntää tukirahoituksen, hanke toteutetaan ja Joutsan vuokra-asunnot liitetään osaksi syntyvää verkkoa. Kyläverkko-hanke ei ole kuitenkaan edennyt suunnitellussa aikataulussa. Ely on alustavasti tehnyt määrärahavarauksen hankerahoitukseen ja rahoituksessa on meneillään ohjelmakauden viimeinen vuosi.

Koska hankkeen toteuttaminen on epävarmaa, kunnanhallitus vapautti määrärahavarauksen, etteivät rahat jää käyttämättä. Laajasti ottaen hanke liittyi tavoitteeseen saada maakunnan haja-asutusalueet kattavan valokuituverkon piiriin. Tämä aikomus on kohdannut suuria vaikeuksia.

Janne Airaksinen

Tagged with →