Joutsan kunnanhallitus käsitteli 29.6. kunnan kuljetuspalveluiden kilpailutuksen lopputulemaa linja-autokuljetusten suhteen. Kunnanhallitus valitsi linja-autokuljetusten toimittajaksi Helsingissä kotipaikkaansa Triviabus-nimisen yrityksen hinnaltaan halvimpana.

Kilpailutus koski linja-autokuljetuksia reitillä Havumäki–Leivonmäki–Joutsa ajalle 1.8.2020–31.7.2022. Sopimusajan jatkoksi sisältyy tarvittaessa optiovuodet 1+1.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat Triviabus, Taksi Samuli Haarasilta ja Anssin Tilausliikenne Oy. Hankinnan valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailupisteet olivat seuraavat: Triviabus 94,490, Taksi Samuli Haarasilta 86,597 ja Anssin Tilausliikenne Oy 72,690. Hankinta ylittää hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon.

Joutsan kunta oli pyytänyt tarjouksia linja-autokuljetuksista koulupäivien aamujen ja iltapäivien liikennöintiin. Nykyisen sopimuskauden aikana samaa autoa on hyödynnetty yläkoulun kuljetusten lisäksi myös Kurkiauran koulun iltapäiväkuljetuksissa, sekä toisinaan yhtenäiskoulun poikkeuskuljetusten järjestämisessä.

Hankintamenettelynä käytettiin nopeutettua avointa menettelyä, koska Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu edellisen koulukuljetusten kilpailutuksen osalta saatiin vasta huhtikuun lopussa. Lisäksi koronan seuraamuksena päätöksenteko oli muuttunut ja hidastunut.

Asiaan vaikutti vielä Mieskonmäen koulun lakkauttamispäätös keväällä 2020. Tällä päätöksellä oli olennaisesti vaikutusta kunnan koulukuljetusten suunnitteluun. Tarve oppilaskuljetuksille hankinnan reiteillä alkaa 12.8.2020 ja sopimus tulee saada ennen sitä lainvoimaiseksi.

Janne Airaksinen

Tagged with →