Joutsan kunta on parhaillaan viemässä maaliin roskaamisasiaa, joka on ensimmäistä kertaa ollut selvityksessä jo vuonna 2001. Kyse on Mieite-nimisellä kiinteistöllä Hirvijärven rannalla olevista rojumääristä ja jätteistä. Rojuja on jo aikaa sitten levitetty osin myös naapurikiinteistön puolelle. Siivousta on yritetty vauhdittaa lukuisten tarkastusten, kehotusten ja virkamiesten yhteydenottojen voimin jo viime vuosikymmeneltä lähtien, aina tuloksetta. Kiinteistön omistaa Oy MJG Univers Ab, jonka konkurssi on rauennut ja toiminta lakannut vuonna 2016.

Nyt tekninen lautakunta langetti kokouksessaan kiinteistön omistajalle päävelvoitteen, johon liittyi tehoste. Lyhyesti sanottuna, jätteet on siivottava, tai omistaja joutuu maksamaan 20.000 uhkasakon, joka vielä kasvaa joka kuukausi.

Tonteilla olevat jätteet tulee toimittaa hyöty käyttöön niille järjestettyihin keräyspaikkoihin. Ympäristönsuojeluviranomaiselle pitää toimittaa tästä kirjallinen todistus siitä. Aikaa siivoukselle on kaksi kuukautta päätöksen tiedoksisaannista.

Tekninen lautakunta asetti päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteänä peruseränä on 20.000 euroa, mikäli kiinteistöä ei mainitussa ajassa ole siivottu. Lisäeränä on 5.000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta velvoitteen laimin lyönnin jatkuessa asetetun määräajan jälkeen. Uhkasakko kohdistetaan Oy MJG Univers Ab:n nimiin sekä kahdelle henkilölle.

Vuosien varrella tontille on tehty montakin tarkastusta, ja viimeisin kunnan toimesta 1.4. Tuolloin annettuihin kehotuksiin siivouksesta ei reagoitu. Tarkastuksesta on laadittu valokuvia sisältävä raportti.

Mieite-kiinteistöllä ei ole vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia, eikä talousrakennuksia. Pienet mökit ovat aivan täynnä sekalaista tavaraa. Alueelle on varastoitu silmämääräisesti tutkittuna käytöstä poistettuja koneita, jäähdytyskompressorikontti, pakastimia, muuta elektroniikkaromua, loisteputkivalaisimia ja rakennustarvikkeita.

Kontteihin, kuormalavoille, laatikoihin kerättynä sekä maanvaraisesti heitettynä paikalta löytyy runsaasti sekalaista jätettä ja romua. Lisäksi alueella on erilaisia kemikaalien säilytysastioita kuten muovisia ja metallisia kanistereita ja tynnyreitä. Osa säilytysastioista voi sisältää bensiiniä ja öljyä. Roskaantuminen on levinnyt myös naapurikiinteistön puolelle.

Janne Airaksinen

Aikaisemmat käänteet

• Tavaroiden varastoimista Mieite-kiinteistöllä selvitetty ensimmäisen kerran jo vuonna 2001. Mukana tarkastuksessa ympäristökeskuksen viranomaisia.

• Tutkintapyyntö johti oikeuskäsittelyyn vuonna 2008. Käräjäoikeus katsoi, että tavarat eivät olleet jätettä. Asia jäi odottamaan.

• Joutsan ympäristötarkastaja teki yleisövihjeen perusteella tarkastuksen 2010 antaen siivouskehotuksen Oy MJG Univers Oy:lle. Ei tulosta. Uusi kehotus 2013. Ei tulosta, ja asia jäi kesken asianomaisen ympäristötarkastajan jäätyä eläkkeelle.

• Vuodesta 2014 useita tarkastuksia kiinteistölle. Konkurssia, konkurssipesää, konkurssin raukeamista ja yhtiön toiminnan lakkaamista vuoteen 2016 mennessä.

Janne Airaksinen

Tagged with →