Joutsan seutukunnan yritykset hakivat suhteellisen runsain joukoin koronatukea kunnan ja ely-keskuksen kautta. Seutukunnalta ely-keskuksen tukea sai 21 yritystä. Myönnetyt tukisummat olivat pienimmillään hiukan alle 5.000 euroa ja suurimmillaan yli 60.000 euroa. Asukaslukuun suhteutettuna hakuvilkkaus Joutsan seutukunnalla oli koko maan tasoon verrattuna lähes kaksinkertainen.

Kunnan jakamaa yksinyrittäjän koronatukea haki vajaa 50 yrittäjää. Myönteisiä päätöksiä oli kuluvan viikon alkuun mennessä tehty 32 kappaletta ja kielteisiä päätöksiä kuusi. Osalta hakijoista on pyydetty vielä lisäselvityksiä ja muutama hakija ohjattiin kunnasta muiden tukimuotojen haun piiriin.

Yksinyrittäjän tuki voidaan hylätä, jos katsotaan, että yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan.

Markku Parkkonen

Tagged with →