Joutsan kunnan perusturvassa on ollut viime aikoina poikkeuksellisen paljon liikehdintää esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Kunta on irtisanonut koeajan puitteissa vanhustyön palveluohjaajan sekä vammaispalvelujen esimiehen tehtäviä hoitaneet työntekijät. Molemmat henkilöt olivat siis olleet tehtävissään alle puoli vuotta, joten työnantaja saattoi irtisanoa työsopimuksen koeajan perusteella.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan molempien irtisanottujen henkilöiden osalta arvioitiin tehtävien hoitoa ja päädyttiin irtisanomiseen koeaikana. Molemmat irtisanotut tekivät irtisanomisista oikaisuvaatimukset perusturvalautakunnalle, mutta lautakunta päätti hylätä ne.

Ainakin toisen irtisanotun työntekijän osalta prosessi jatkunee mahdollisesti oikeudessa.

Joutsan Seudun tavoittama irtisanottu työntekijä katsoo, että hän ei ole saanut kunnalta oikeudenmukaista ja puolueetonta kohtelua. Hänen mielestään Joutsan kunnassa kannattaisi pohtia johtamisen ongelmia.

Myös kunnanjohtaja Nissinen myöntää, että kunnassa on tarkasteltava rekrytointeja aiempaa tarkemmin.

Irtisanottujen työntekijöiden työtehtäviä ei ole tällä tietoa tarkoitus laittaa uudestaan hakuun, vaan ne hoidetaan ainakin toistaiseksi kunnan sisäisin järjestelyin.

Irtisanomisten lisäksi perusturvassa on tapahtunut myös kaksi irtisanoutumista. Asumispalvelujen ja hoitotyön esimies sekä yksi vanhushuollon sairaanhoitaja ovat itse irtisanoutuneet.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen tietojen mukaan molemmat irtisanoutuneet ovat siirtyneet toisen työnantajan palvelukseen. Sairaanhoitajan työpaikka on laitettu hakuun, mutta asumispalvelujen ja hoitotyön esimiehen tehtäviä hoidetaan ainakin kesän ajan sisäisin järjestelyin.

Markku Parkkonen

Tagged with →