Seurakunnan kirkkovaltuusto päätti keskiviikkona hyväksyä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019. Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa alijäämää 76.823 euroa (vuonna 2018 alijäämä 140.100). Ulkoiset toimintakulut olivat 1.206.695,25 euroa (1.175.224) ja toimintatuotot 285.985 e (344.575). Toimintakate oli -920.709 (-830.648).

Verotulojen tuotto vuonna 2019 oli kirkollisveron suhteen 890.925 euroa, osuus yhteisöveron tuotosta 4.579 e ja valtionrahoitusta tuli 100.959 e eli yhteensä 996.460. Vuonna 2018 vastaava summa oli 988.698 e. Puunmyyntituloa oli 105.627 euroa.

Tilintarkastajat olivat kiinnittäneet huomionsa seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen. Vuoden 2018 ja 2019 tulokset ovat alijäämäisiä, ja vuoden 2019 vuosikate oli miinusmerkkinen. Niin ikään koronan vaikutukset talouteen tulisi huomioida.

Kirkkovaltuutettu Teuvo Kuitunen esitti kaiken tämän johdosta kokouksessa aiheellisen kysymyksen.

– Valtuutetuille pitää sääntöjen mukaan kertoa, miten alijäämä katetaan. Nyt minä sitten tahdon tietää miten se katetaan, kysyi Kuitunen.

Liisa Temisevä otti kantaa samansuuntaisesti toteamalla, että syksyllä tulisi olla keinot selvillä tähän asiaan, sillä muuten eteen voivat tulla pakkokeinot.

Kirkkoherra Tuula Leppämäki kertoi, että asiaan on tulossa laajempaa näkemystä 13.8. kokoontuvan kirkkoneuvoston kokoukseen. Uusi taloustoimistoyhteistyö on alkanut Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa, ja Muuramen srk:n talouspäällikkö Heikki Kangas ja erillinen talousryhmä kertovat tuossa kokouksessa näkemyksiään eri keinoista.

Joutsan seurakunnan viime vuotta sävyttivät henkilökunnassa tapahtuneet muutokset. Sitä edellisen vuoden osa-aikaistamiset tulivat voimaan kaikessa laajuudessaan. Henkilöitä myös irtisanoutui, ja viransijaisia ja määräaikaisia käytettiin paljon. Hiippakuntavaihdoksen käytännön valmistelu vietiin myös läpi vuoden aikana.

Kolmen kirkon seurakunnassa pidettiin 116 eri jumalanpalvelusta. Vertailun vuoksi, yhden kirkon seurakunnassa olisi noin puolet tästä määrästä. Ehtoollisavustajan oikeuden voi kirkkoherra antaa seurakuntalaiselle. Tämä käytäntö on merkittävästi auttanut resurssien riittävyydessä sen jälkeen, kun pappien määrää vähennettiin.

Hautaan siunaamisia toimitettiin 95 kertaa, joista 74 oli oman seurakunnan jäseniä. Hautaan laskettiin 31 uurnaa ja 64 arkkua. Kastejuhlia oli 25 ja avioliittoon vihkimisiä kahdeksan.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kirkkovaltuusto kokoontui jo entisessä paikassaan seurakuntatalolla koronarajoitusten lieventyessä. Kuitenkaan aivan kylki vierekkäin ei istuttu edelleenkään varovaisuussyistä.

Tagged with →