Entisellä Pynnölän koululla avautui viime perjantaina tämän kesän taidenäyttely. TUO TUO-kulttuuritilassa ja sen ympäristössä on esillä helsinkiläistaiteilija Erika Hirsimäen soolonäyttely. Ihmisrakenteeseen sekä ihmisen ja muiden lajien väliseen yhteyteen perustuva näyttely purkamaan kokemuksia ihmisenä toimimisesta. Lisäksi näyttely pyrkii johdattelemaan ihmistä aistimaan eläinten ja muiden olentojen asemaa ihmisten maailmassa. Kevään aikana rakentunut työ sai lopullisen muotonsa vasta paikan päällä.

Näyttelyn erikoisuus on pihamaalla olevat viisi paikkasidonnaista teosta. Uusi ympäristö kiehtoi heti taiteilijaa kovasti, kun kutsu keväällä kesänäyttelyn toteuttamiseen kävi. Hirsimäki on aiemmin tehnyt näyttelykokonaisuuden galleriatilaan. Tässä näyttelyssä ympäristö toimii suurimpana näyttelyn rakentavana elementtinä.

– Olen yrittänyt kuunnella tilaa ja ympäristöä ja sen pohjalta rakentanut tämän näyttelyn. Olen kokenut, että tämä tila opettaa minua paljon. Täällä on myös jotain maagista, koen olevani rentoutuneempi kuin vuoteen, toteaa Hirsimäki.

Paikkasidonnaisten teosten lisäksi näyttelyssä on tekstiiliteoksia sekä videoteos. Hirsimäki kokee työskentelynsä saavuttavan moniuloitteisemman äänen, kun materiaalisten teosten rinnalle tuodaan liikkuvaa kuvaa. Tämä laajentaa kävijän saamaa kokemusmaailmaa.

– Haluan näyttelyllä tuoda esille sen, miksi ylipäätään teen taidetta ja mitä työ minulle tällä hetkellä merkitsee. Tästä näyttely myös sai nimensä, sillä tämä on kesätyöni, summaa Hirsimäki.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Erika Hirsimäki haluaa teoksillaan herättää ajatuksia ihmisyydestä ja yhteydestä muihin lajeihin.

Alakuvat: Tämän kesän näyttely Pynnölän koululla on moniuloitteinen. Näyttely koostuu paikkasidonnaisista teoksista, tekstiiliteoksista sekä yhdestä videoteoksesta.

Tagged with →