Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi äskettäisessä kokouksessaan kiipeilytelineen hankinnan päiväkoti Koivukumpuun. Hankintaan käytetään Taimi Salokosken rahastoa. Koivukummussa ei ole tällä hetkellä kiipeilytelinettä, eikä tähän tarkoitukseen soveltuvaa muuta paikkaa, missä lapset voisi kiipeillä turvallisesti.

Lasten luontainen kiinnostus kiipeilyä kohtaan näkyy kuitenkin arjessa päivittäin. Kiipeilyteline tukee lasten liikkumista, motoristen taitojen kehittymistä sekä tarjoaa haasteita ja oppimistilanteita. Motoristen taitojen kehitys on tärkeä osa lapsen kasvua ja kokonaisvaltaista kehitystä. Yleistaitojen kehityksen ja motoristen perustaitojen oppimisen kannalta otollisinta aikaa ovat ikävuodet 2-7.

Koivukumpuun ehdotettu kiipeilyteline soveltuu yli 3-vuotiaille, ja asennuksineen se maksaa 6.444 euroa.

Janne Airaksinen

Tagged with →