Joutsan nuorisovaltuusto on esittänyt hankerahan varaamista 1.000 euron edestä käytettäväksi joutsalaisten nuorten omille hankkeille. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta suhtautui asiaan suopeasti ja myönsi kyseisen määrärahan.

Nuoret ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen tai tapahtuman itse tai yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisovaltuusto päättäisi kokouksessaan avustuksien saajat ja avustusmäärät katsomilleen hankkeille. Avustusta ei makseta ryhmän tilille, vaan kustannukset menevät maksuun vapaa-aikatoimen viranhaltijan hyväksyminä.

Yli puolet hakijatahon jäsenistä on oltava 13–20-vuotiaita. Hankerahalla tuetaan mahdollisimman monia joutsalaisnuoria hyödyttäviä toimintoja.

Rahoitus tänä vuonna toteutuviin tapahtumiin osoitetaan 500 euroa vapaa-aikatoimen määrärahoista syyskaudelle. Vuoden 2021 talousarviossa osoitetaan vapaa-aikatoimen osalta 1.000 euroa tähän tarkoitukseen.

Janne Airaksinen

Tagged with →