Joutsan Myllynkosken yläpuolella on pörrännyt iltapäivästä helikopteri. Kyse on Myllynkosken kalataloudellisesta kunnostamisesta helikopterin avulla.

Helikopterille on varattu siirrettäväksi 375 tonnia soraa ja karkeampaa lohkaretta, jotka lentäjän tulisi siirtää parissa vuorokaudessa virtaan. Kunnostuksen suunnittelija, kalastusbiologi Matti Hautamäki on merkinnyt kaikkiin kolmeen uomaan runsaasti kohtia, joihin sora tai lohkareet pudotetaan. Sora hyödyttää kaloja niiden kudussa ja lohkareet taas luovat suojapaikkoja. Tarkoitus on myös hidastaa virtausta keskimmäisessä uittouomassa, lisätä veden määrää kahdessa sivu-uomassa ja nostaa alinta vedenpintaa kuivimman kesäkauden aikana. Pudotuspaikat on merkitty valkoisilla poijuilla.

Kiviaines on varastoitu Österbergin hallin pihaan, josta pieni kuormaaja lastaa helikopterin alla roikkuvan kuupan. Lastauksessa virran päälle pudotukseen ja takaisin lastamaan on nopea toimenpide, mikä kestää vain noin minuutin ajan.

Lentoja on luvassa satoja kappaleita siirrettävän kiviaineksen suuren määrän vuoksi. Lisäksi kuupalla voi kuljettaa alle tonnin verran tavaraa. Pudotuslaitteeseen päivemmällä yllättäen tullut sähkövika keskeytti lennot heti alun jälkeen, mutta vika onnistuttiin korjaamaan paikan päällä.

Alueella liikkuminen on kielletty kunnostustöiden aikana.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Helikopteri tekee tätä minuutin lenkkiä lastauksesta virran päälle pudottamaan ja takaisiin satoja kertoja.

Lastaus meneillään kuuppaan, tässäkään kohtaa ei viivytellä yhtään.

Myllynkosken kolmessa uomassa on runsaasti näitä poijuja. Helikopterilentäjä tähtää näihin kohtiin ilmasta ja jokaisen poijun päälle pitäisi kuorma rojahtaa. Kuva on eteläisestä uomasta.