Yksi Joutsan seutukunnan kuumista puheenaiheista on viime vuosina ollut tuulivoima. Seudulla on ainakin muutamia hyvin aktiivisia tuulivoimakriitikoita, jotka olivat jo vastustamassa Luhangan Latamäen tuulivoimaloita. Nyt kovinta keskustelua käydään Korpilahden Vespuolelle suunnitellusta Salolan tuulivoimapuistosta sekä Toivakan Haukanmaalle suunnitellusta tuulivoimapuistosta.

Molemmat suunnitteilla olevat voimalakokonaisuudet sijoittuvat lähelle Joutsan ja Luhangan kuntarajoja, joten ne myös vaikuttavat Joutsan ja Luhangan asukkaisiin ja vapaa-ajanasukkaisiin. Näin onkin selvää, että täkäläiset ihmiset haluavat sanoa sanansa voimaloiden suunnitteluun. Kunnissa tuulivoimahankkeisiin suhtaudutaan nykyään varsin pidättyvästi, varsinkin, jos niitä on suunnitteilla naapurikunnan puolelle.

Energiantuotannon ongelma tuntuu olevan se, että kaikille sopivaa energian tuotantomuotoa on vaikea löytää. Tuulivoiman ongelmia kuvastanee se, että joutsalainen vihreiden kunnanvaltuutettu Lea-Elina Nikkilä on ilmoittanut, ettei pidä Salolan aluetta oikeana paikkana tuulivoimaloille, joita hän kyllä muutoin kertoo kannattavansa osana Suomen energiapalettia. Kun vihreistäkin kuuluu tällaista viestiä, niin voinee laulun sanoin arvella, että ”tuulella ei ole ystävää”.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →