Joutsan valtuusto kokoontui yhtenäiskoulun juhlasaliin päättämään vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksymisestä. Tilikaudelta tulos oli alijäämäinen 599.233 euroa. Valtuusto vahvisti Joutsan Liikekeskus Oy:n osakkeisiin tehdyn 168.188 euron arvonalentamiskirjauksen. Kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta.

Valtuutettujen sanainen arkku jäi tässä kokouksessa käytännössä avaamatta, jolloin suurimpaan rooliin jäivät tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä käytetyt poliittisten ryhmien ryhmäpuheenvuorot. Niitä yhdisti ilo siitä, että kunnan johtavien virkamiesten rekrytoinnit on viimein saatu päätökseen. Huolena taas useimmilla oli syntyvyyden aleneminen ja vanhushuollon kustannusten kasvaminen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus siitä, onko kunnan tavoitteet saavutettu, hyväksyttiin niin ikään. Kertomuksessa on runsaasti yksityiskohtaisia huomioita. Teknisellä puolella esiin on nostettu, kuinka kuntalaiset ovat kokeneet ongelmalliseksi ja kalliiksi risu- ja haravointijätteen keruun uudet käytännöt. Teiden kunnossapitoon tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. Kiinteistörekisterin ajan tasalle saattaminen nostaa kiinteistöverokertymää merkittävästi.

Esityslistalla olleet kaavaesitykset Rutalahdesta ja Joutsan pohjoisosista hyväksyttiin. Pappisen vesiosuuskunnalle myönnettiin omavelkainen takaus lainan jäljellä olevalle 36.300 euron osuudelle.

Janne Airaksinen

Poimintoja valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroista

Keskustan Niilo Peltonen: – Joutsan tilinpäätöstä voidaan pitää hyvänä lievästä alijäämäisyydestä huolimatta. Perustoiminnot ovat kunnossa, kunta investoi rohkeasti ja yleinen ilmapiiri on positiivinen.

Sote-keskus valmistuu syksyllä ja Sakuko-osaston rakentaminen alkaa heti sen jälkeen. Väestön kehitys on suurimpia ongelmia. Kuntaan syntyi viime vuonna 17 lasta, mikä aiheuttaa ongelmia varhaiskasvatukselle. Vanhushuollon kustannusten osuus kasvaa ja viime vuonna jouduttiin myöntämään 500.000 euron lisämääräraha kustannusten kattamiseksi.

Kokoomuksen Iiris Ilmonen: – Talousarviopäätöksestä vuodelle 2019 alkoi vuoden mittainen näytelmä, jonka aikana enemmän tai vähemmän poikettiin käsikirjoituksesta, tästä hieman poimintoja. Ilahdutti, että Leivonmäelle saatiin muutamalle kaavatielle uusia katuvaloja. Vihastutti, että arvokasta työtä tekeviä omaishoitajia aliarvostettiin edelleen: maksettu tuki oli 2018 reilu 12 e/pv, 2019 vajaa 11 e/pv. Ihmetytti, että varhaiskasvatuksen tilatarpeiden kartoittaminen ei päässyt alkua pidemmälle. Pelottaa, kun ympäristöasioiden valvonnassa kärsimme resurssipulasta. Hirvittää tulevat talouden haasteet. Harmitti, että ”reilunpelinmeininki” ei toteutunut, kun kunnanhallituksen puheenjohtajan vakanssia täytettiin Jukka Huikon muutettua paikkakunnalta. Turhautti, että kiinteistöstrategiaa ei toteutettu. Päätösasiakirjalla tuntuu olevan mainoslehtisen arvo.

– Mietityttää kotihoidon korkea tuntihinta, kotihoidon palvelusetelikulujen tuplaantuminen sekä toimeentulomenojen kasvu 62 prosentilla. Epäonnistuttiin saamaan kunnan omistamien teollisuushallien taloudet tasapainoon. Onneksi miinus pieneni 150.000 eurosta 70.000 euroon.

SDP:n Leo Niinikoski: – Ikäihmisten palveluissa talousarvioiden määrärahat ovat ylittyneet usein ja jopa puolen miljoonan lisätalousarviota on tarvittu. Tilinpäätösten toimintakatteiden parin viime vuoden ajalta tehostetussa palveluasumissa kasvua 3,2 %, joka vastaa likimain henkilöstökustannusten kehitystä. Laitoshoito (Huuponhovi), käytetty rahamäärä on alentunut 15 % eli lähes 90.000. Kotiin annettavat palvelut, alentunut 14 %, euroina lähes 240.000 ja vastaavasti asumisen ostopalvelut, kasvua 52,9 % eli 738.000.

– Yksityisten hoitolaitosten tuoma tarjonta synnyttää kysyntää.  Herääkin kysymys, imuroiko tämä pörriäisten synnyttämä kysyntä asiakkaita kotipalvelujen ja osittain laitoshoidon piiristä?  Kustannusten nousulle on löydettävä ratkaisu. Onko tämä nykyinen toimintamalli ja tie ainoa mahdollinen?

Perussuomalaisten Saku Kaistinen: – Ryhmämme arvostaa hyvin hoidettua kuntataloutta ja kuntalaisten palveluiden turvaamista. Koronaepidemia on muuttanut ihmisten käsityksiä etätyöskentelystä ja siinä Joutsalla on mahdollisuus. Etätöihin siirtyminen on osoittanut työn useimmille paikkariippumattomaksi. Kunnassa pitää olla hyvät nettiyhteydet, tasokkaat asunnot ja kaikki peruspalvelut turvattuna. Näihin pitää investoida tulevaisuudessa, jotta etätyöskentelylle olisi paremmat edellytykset.

Kristillisdemokraattien Matti Kallioinen: – Tilinpäätösasiakirjaa lukiessa löytyy toiminnalliselta puolelta erittäin paljon myönteistä. Yksi erityinen kohde, jossa toivon noita valopilkkuja, on Joutsan yrityspuisto, ja jonka parissa on kovasti painiskeltu myös vuoden 2019 puolella. Aika näyttää, oliko valtuuston hyväksymä muutama vuosi sitten tehty miljoonakauppa yksi kunnan pelastusrenkaista vai riippa. Kuvittelen, etten ole ainoa, joka toivottaa viisautta ja ahkeruutta tuon projektin parissa työskenteleville.

Vihreiden Lea-Elina Nikkilä: – Viime vuosi oli kunnan taloudessa vaativa, eikä kuluva korona-vuosi tule olemaan helpompi, päinvastoin. Sote-puolen kustannusten osalta vain osa on omissa käsissä. Sote-uudistuksen eteneminen tuonee tilanteeseen helpotusta, mutta vasta seuraavalla valtuustokaudella. Kun jatkossa sotepalvelujen tilaaja ja tuottaja on maakunta, tulee kuntatalouden suunnittelu helpottumaan, vaikka rahaa onkin sitten huomattavasti vähemmän käytettävissä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kunnanvaltuuston kokouksia on korona-aikana pidetty yhtenäiskoulun juhlasalissa. Tila on soveltunut varsin hyvin tähän tarkoitukseen.