Viime kesänä aloitettu urheilukentän nurmikon perusparannus ei vieläkään ole tullut päätökseen. Viime syksynä tehdyssä vastaanottotarkistuksessa ilmeni seuraavia puutteita; nurmi ei kasvanut tasaisesti, rikkakasveja oli havaittavissa sekä pinnassa oli suuri määrä pieniä kiviä. Tällöin kunta ilmoitti, että ei ota työtä vastaan, ennen kuin mainitut virheet on korjattu. Korjaustyöt oli luvattu aloittaa seuraavalla viikolla. Pääurakoitsijana toimineen NH-koneiden toimesta viime syksynä kentältä kerättiin kiviä sekä tehtiin kertaalleen rikkakasviruiskutus. Vastaanottotarkastuksessa sovittiin, että NH-Koneet tekevät valmiiksi puutteellisen urakkasuorituksen syksyn 2019 aikana. Urakka ei kuitenkaan valmistunut vastaanottotarkastuksessa sovittuna aikana.

Nyt osapuolilla on asiaan eriävät näkemykset, kun urakan aloittamisesta on kulunut reilu vuosi. Ensimmäisen tiedon mukaan kentän olisi pitänyt olla käyttökunnossa 27.5.2019, eikä sitä vielä tähänkään päivään mennessä ole voitu ottaa käyttöön.

Joutsan kunnan teknisen johtajan Juha-Matti Näykin mukaan syksyllä 2019 on todettu, että kunta hoitaa normaalista poiketen kesken urakkasuorituksen kentän kunnossapitoa kevään 2020 aikana. Sopimuksen mukaan tilaajalle eli Joutsan kunnalle kuuluu vain kentän kastelu.

– Nyt täytyy korostaa ja huomioida selkeästi se, että me emme olisi tässä tilanteessa, jos urakoitsija olisi viime vuonna suoriutunut työstä sovitusti. Normaalisti tilaaja ei tee minkäänlaisia toimenpiteitä liittyen keskeneräisiin työsuorituksiin vaan urakoitsija vastaa työsuorituksesta siihen saakka, kunnes työ on hyväksytysti vastaanotettu, toteaa Näykki.

– Tässä tilanteessa tulee huomioida myös se, että on kaksi toisistaan erillään olevaa asiaa, kesken oleva urakka ja urheilukentän normaali kunnossapito. Se mitä tulee tilanteeseen, joka havaittiin tällä viikolla ei poista eikä siirrä urakoitsijan päävastuuta Joutsan kunnalle, koska urakkaa ei ole vastaanotettu. Toki meidän tulee käydä sisäinen tarkastelu siitä, olemmeko onnistuneet omissa toimenpiteissämme ja mikäli emme ole, niin mikä niiden vaikutus on kokonaiskuvaan, jatkaa Näykki.

 Näykki kertoo keskustelleensa urakoitsijan kanssa kentän tulevaisuudesta. Kentällä voidaan päästä edelleen haluttuun tavoitetilaan, kun urheilukentän leikkausta, lannoitusta ja kastelua suoritetaan säännöllisesti.

– Tällä hetkellä voin todeta, että on harmillista, kun kenttää ei voi käyttää normaalisti, summaa Näykki.

Urakoitsija Jorma Nikolajev NH-koneilta totesi, että Joutsan kunnan urheilukentän hoitohenkilöstön olisi pitänyt puuttua hoitotason ylläpitämiseen. Hänen mielestään kentällä ei ole tehty asianmukaista jatkohoitoa. Urakoitsijan mukaan kentästä vastaava mestari on laiminlyönyt remontin jälkeisiä jatkotoimenpiteitä. Remontin jälkeen tulisi tehdä esimerkiksi lannoitus, leikkaus ja ruiskutus säännöllisesti. Edellä mainitut toimet jäävät asiakkaan hoidettavaksi.

– Kentän remontti ei epäonnistunut totaalisesti, vaan olosuhteet ja maapohja antoivat haasteita remonttiin, toteaa Jorma Nikolajev.

Nyt kesäkuussa tehdyissä lopputöissä tehtiin rikkakasveille vaakaleikkuu. Kentälle on tehty kevään aikana vain yksi lannoitus, vaikka heinäkuussa olisi urakoitsijan mielestä ajallisesti jo kolmannen vuoro. Viime syksynä kentän jatkohoidosta käytiin keskustelua, mutta jostain syystä tämä ei ole toteutunut hänen mielestään asianmukaisesti.

Vieläkään kunta ei ole ottanut työtä vastaan, vaan urakoitsija aikoo luovuttaa sen juhannuksen jälkeen. Urakoitsija tulee tekemään juhannuksen jälkeen vielä pystyleikkuun ja rikkakasvien ruiskutuksen, jonka jälkeen kenttä pitäisi olla käyttökunnossa. Mutta jotta se pysyy hyvänä, tulee hoitotason nousta Nikolajevin mielestä kunnan puolelta.

Pitkäksi venynyt prosessi ei kuitenkaan ole aiheuttanut Joutsan kunnalle ylimääräisiä kuluja. Urakassa on 12 kuukauden takuuaika, joka alkaa siinä vaiheessa, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Urheilukentän jo viime kesänä alkaneen nurmikon uusiminen ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. Kenttä ei edelleenkään ole käyttökunnossa. Kuva: Heikki Utula.

Alakuva: Urakoitsija tulee juhannuksen jälkeen tekemään toimenpiteitä, joiden jälkeen kenttä pitäisi olla käyttökunnossa. Kuva: Heikki Utula.

Katso alta video urheilukentän nurmikosta. Kuvaus: Heikki Utula.

Tagged with →