Joutsan kunnan tekninen toimi ja Joutsan Vesihuolto Oy tekevät vaahtostabilointia, päällystyksiä ja verkoston kunnossapitotöitä useilla katuosuuksilla kesä- ja heinäkuussa tänä vuonna.

Kunnostukset tapahtuvat Kumputiellä, Yrittäjäntiellä, Teollisuustiellä, Veli Mäkisentie sekä Kenkätiellä. Työ sisältää muun muassa vesijohdon venttiilien sekä tarvittaessa viemärikaivojen kunnossapitotöitä, kantavan murskeen lisäyksen, 20-senttisen vaahtostabiloinnin, eräitä muita töitä sekä asfaltoinnin. Päällyste ulotetaan noin 0,5 metriä tonttiliittymän suuntaan.

Töiden alkaminen ja päättyminen luonnollisesti kiinnostaa alueilla asuvia, mutta niiden arvioinnissa pitää kuitenkin huomioida mahdolliset säiden tuottamat yllätykset. Tämänhetkisen tiedon mukaan työt aloitetaan juhannukselta niissä kohteissa, joissa on vesihuollon laitteita. Murskeiden ajo alkaa viikon 26 puolivälissä. Bitumistabilointi alkaa 3.7. kestäen arviolta kaksi viikkoa, päällystystä on luvassa näillä samoilla aikamääreillä parin kolmen työviikon verran, jonka päälle tulee vielä luiskien kunnostusta.

Talousarviossa näiden investointien kustannuksiin on varattu 125.000 euroa. Nyt toukokuussa valmistui luiskatöidenkin osalta kevyiden väylien kunnostukset Joutsan taajamassa Rautamäentiellä, Kuusitiellä ja osilla Kumputietä sekä Leivonmäellä osalla Kuusirinnettä.

Janne Airaksinen