Joutsan Myllykoskella rannalla sijaitsee useita yli satavuotiaita rakennuksia. Näyttävin niistä on vuonna 1898 rakennettu vanha mylly. Toukokuusta lähtien niitä on kunnostettu uusimalla muun muassa pärekattoja.

Kaksi aittaa on jo valmiina tältä osin, ja sauna on parhaillaan työn alla. Suurimman rakennuksen eli myllyn kimppuun työporukka käy keskemmällä kesää.

Perinteisen puurakentamisen taitaja, rakennusmestari Juha Kainulainen on remontoinut tällä vuosituhannella melkeinpä joka vuosi puusta tehtyjä, mutta rapistumaan päässeitä kohteita seutukunnalla. Työvoimana hänellä on ollut käytössään useimmiten pitkäaikaistyöttömiä, mutta myös muita tapoja on käytetty vuosien mittaan. Tänä vuonna ryhmässä on kolme miestä Kainulaisen johdettavana.

Myllykosken vanhan rakennuskannan kunnostaminen on Kainulaiselle tavanomaistakin mielenkiintoisempaa, sillä hän palaa siinä omille jäljilleen. Edellisen kerran rakennukset korjattiin vuonna 2001, ja silloin jouduttiin tekemään arvioitua enemmän työtä, koska mylly paljastui pelättyäkin huonokuntoisemmaksi. Silloin jouduttiin laajempiin korjauksiin muun muassa myllyn kivijalan parissa.

Nyt suurinta roolia on näytellyt päreiden uusiminen. Myllyn kattoa kuitenkin oikaistaan tukemalla sitä parrulla. Lisäksi yläkerrassa on kuusi hirttä, joita ei jostain syystä ole kiinnitetty muuten käytetyllä lohenpyrstöliitoksella, vaan pelkästään tapittamalla. Tästä aiheutunut pienehkö raonmuodostuminen katonrajassa korjataan samalla.

– Tämä on ollut kiintoisaa ja opettavaista, kun on päässyt takaisin omille jäljilleen. Huomasimme muun muassa, että saunan katon ruodelaudat olivat hyvässä kunnossa, toisin kuin aittojen. Saunan katossa olikin käytetty lautaa, jonka kupera pinta oli pantu ylöspäin. Silloin pärekaton kosteus on pienempi, mikä parantaa rakenteiden elinikää. Aitoissa oli käytetty kummaltakin puolelta sahattua lautaa ruoteissa, huomioi Kainulainen.

Sama työporukka korjaa muitakin kohteita seudulla. Rutalahdessa Koskikaran kierroksen alkupään pitkospuut ja sillat tulevat kunnostettavaksi, samoin Vallaspellon leirikeskuksen aitat ja liiteri.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rakennusmestari Juha Kainulainen on tehnyt jo tätäkin kesää ennen pitkän päivätyön seudun vanhan rakennuskannan korjaamisessa.

Vanha myllyrakennus saa huomion osakseen aittojen ja saunan korjausten valmistuttua.

Yhtä vanhojen ruodelautojen kestävyyden eron näkee tässä. Kupera ylöspäin kestää pärekatossa pidempään kuin sahattu puoli ylöspäin. Kyse on kosteuden kertymisen eroista

Tagged with →