Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen, jolla kunnan päivähoito keskitetään Tammijärvelle. Kunnan päivähoidolle remontoidaan tilat Tammijärven entiselle koululle nykyisen koulun viereen. Keskittämistä perustellaan muun muassa lapsimäärän vähenemisellä ja sillä, että Tammijärvellä kaikki lapset pääsisivät mukaan koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Päivähoitoa järjestetään Luhangassa tällä hetkellä kahdessa rivitaloasunnossa kirkonkylällä ja Tammijärvellä. Lapsia päivähoidossa on tällä hetkellä 16–18, mutta määrä putoaa tulevana syksynä mahdollisesti jopa puoleen.

Esityksen mukaan yhdistyminen tapahtuu Tammijärven hoitopaikan osalta heti tilojen valmistuttua ja kirkonkylän osalta siinä vaiheessa, kun lasten määrä hoidossa on kirkonkylällä vähemmän kuin kuusi lasta. Valtuustossa kuullun mukaan tämä voi olla ajankohtaista jo syksyllä.

Asiasta ei äänestetty. Hilkka Weijo (kok.) tosin käytti useita puheenvuoroja, joissa hän ei pitänyt keskittämistä Tammijärvelle välttämättömänä asiana. Lisäksi hän ja Aki Virtaniemi (kok.) painottivat, että uusien tilojen remontissa tulee huolehtia ilmanvaihdon toteutumisesta viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Keskustan Marjo Merivirta ja Pirkko Vilkman ottivat kantaa kunnanhallituksen esityksen puolesta.

Lisäksi käsittelyssä oli tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä asunto-osakkeen myynnin mahdollistaminen. Kaikki nämä hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä esitteli tilinpäätöspykälän alkuun Keski-Suomen Liiton materiaalia kuntien tilinpäätöksistä. Kuntatalouden tarkastelussa tulee huomioida Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausvastuista johtuvan pakollisen varauksen kirjaaminen omistajakuntien tilinpäätöksiin. Tämä heikensi näiden kuntien vuoden 2019 talouslukuja merkittävästi, ja Luhanka oli joukossa mukana.

Valtuusto hyväksyi myös erillisen kuntatodistusohjelman perustamisen. Tällä tarkoitettiin Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustettavaa ohjelmaa, jolla tarvittaessa ratkotaan lyhytaikaisia, alle 12 kuukauden rahoitustarpeita. Luottolimiitti on kaksi miljoonaa euroa.

Tätä taustoitettiin tiedolla kunnan maksuvalmiuden heikkenemisellä vuonna 2019 ja heikentymisen jatkumisella koko alkuvuoden 2020. Kunta maksaa laskunsa edelleen kassavaroin, mutta haluaa silti valmistautua kassavarojen loppumiseen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Keski-Suomen Liiton materiaalissa Luhangan lainakanta ei pomppaa silmille.

Tagged with →