Tammikuun alussa Joutsan kunta sai uuden virkamiehen, kun Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Juha-Matti Näykki aloitti teknisenä johtajana. Laajalti työkokemusta rakennuspuolella kerryttänyt Näykki astui saappaisiin, jotka Joutsassa ovat useamman kerran olleet pitkään täyttämättä. Teknisen johtajan virassa on ollut suuri vaihtuvuus, ja jonkin aikaa Joutsa on ollut kokonaan ilman virallista teknistä johtajaa.

– Ulkopuolisena minun on ollut helppo tulla Joutsaan työskentelemään. Minut on vastaanotettu hyvin, niin kuntalaisten kuin henkilökunnan puolesta. Ikään kuin olisi odotettu, tuumaa Näykki.

Mielenkiintoinen toimi ja laaja tehtävänkuva olivat tekijöitä, joiden myötä Näykki Joutsan virkaa päätti viime syksynä hakea. Joutsa ei ollut juurikaan Näykille tuttu, mutta oman osaamisen hyödyntäminen houkutti hakemaan hänen mielestään juuri sopivan kokoiseen kuntaan.

– Olen miettinyt monta kertaa, että teknisen johtajan paikkaa voisin hakea. Halusin ottaa vastuuta sekä samalla päästä toteuttamaan ja hyödyntämään omaa laajaa kokemusta sekä verkostoja, pohtii Näykki.

Ensimmäisten kuukausien aikana työnkuva on ollut laaja ja mielenkiintoinen verrattuna edelliseen työpaikkaan. Perehdytystä on tehty ja työyhteisö on vaikuttanut toimivalta. Näykin mukaan vie kuitenkin vähintään puoli vuotta, että tehtävään ja yhteisöön pääsee kunnolla sisälle.

Minulla on oma näkemys miten tehtävää tai asioita tulee yleisesti hoitaa. Koen, että jo nyt olen päässyt ja saanut mukavasti vaikuttaa asioihin. Täällä on ammattitaitoinen porukka, jota on mukava kehittää ja tuoda uusia tapoja käyttöön,Näykki kiteyttää.

Vaikka työkenttä on laaja-alainen ja luo siksi omat haasteensa, näkee Näykki siinä myös positiivisia puolia. Päätöksenteko on suhteellisen nopeaa, verrattuna esimerkiksi Helsingin kokoiseen kaupunkiin.

Yksi tärkeä kehittämiskohde Näykin mukaan on kiinteistöstrategiaan panostaminen ja siihen liittyvät kustannussäästöt, joita päättäjätkin ovat toivoneet. Rakennushankkeet ovat yksi kustannussäästön paikka, jota Näykin mukaan voi toteuttaa monella eri tavalla. Tähän Näykki aikoo tuoda erilaista mallia, jonka myötä kunnalle voisi tulla säästöjä esimerkiksi hankkeen kilpailutusmallia mietittäessä. Tulevaisuudessa investointilistalla ovat esimerkiksi hammashuolto ja ruokapalvelut, joita Näykin mukaan tulisi pohtia urakointimallin näkökulmasta, jotta saadaan säästöä.

Muita kehittämiskohteita ovat arjen prosessien ja toimintojen kehittäminen esimerkiksi järjestelmällisten viikko- ja hankepalaverien muodossa sekä talous– ja kustannusseurannan valvominen.

– Tulevaisuudessa erityisesti asioiden vastuuttamista ja sitä kautta prosessin kehittämistä tulee lisätä. Seurataan asetettujen tavoitteiden täyttymistä, listaa Näykki.

Henkilöstön hyvinvointiin tulee myös kiinnittää Näykin mukaan erityistä huomiota. Esimerkiksi tasa-arvon toteutuminen, kehitys- ja seurantakeskustelut ovat mittareita, joilla työntekijöiden hyvinvointia voidaan seurata. On tärkeää, että töissä on mukavaa ja siellä viihdytään. Kevään aikana jyllännyt koronaepidemia on tuonut tähän oman osansa, josta Näykki haluaakin kiittää työyhteisöä.

– Koronaepidemia on luonut täysin uuden tilanteen, johon on ollut vaikea varautua. Etätyöt ja poikkeusolot ovat vaatineet työyhteisöltä venymistä, ja kevät on työskennelty vakavan asian äärellä yhdessä rintamassa. Olen antanut positiivista palautetta, kuinka kaikki ovat ottaneet tilanteen ja tajunneet, että nyt ei olla leikin äärellä. Tämä on ollut erittäin opettava kokemus, summaa Näykki.

– Niin kauan kuin kotona ovat asiat hyvin, niin myös työpaikoilla asiat toimivat. Pikkuhiljaa meidän yhteiskunnassamme aletaan mennä siihen suuntaan, että perheet edellä. Etätyöt tulevat lisääntymään tulevaisuudessa varmasti, joten samalla joustoa tarvitaan molemmin puolin työhyvinvoinnin vahvistamiseksi, pohtii Näykki.

Joutsa tunnetaan kesätapahtumista ja urheilusta, joita Näykkikin oli innolla odottanut kesällä pääsevänsä kokemaan. Näykin mukaan on vain elettävä tilanteen mukaan, eikä kesää ole kokonaan peruttu. Joutsan vesistöt ja luonto ovat Etelä-Pohjanmaan peltomaisemiin tottuneelle Näykille mukavaa vaihtelua, josta hän aikoo nauttia kesällä.

– Joutsa on hieno ja mukava paikka, jossa on potentiaalia ja kaikki mahdollisuudet paikan kehittämiseen ovat olemassa, toteaa Näykki.

Juha-Matti Näykki

  • Virka: Joutsan kunnan uusi tekninen johtaja
  • Ikä: 38
  • Asuu: Viikot Joutsassa, virallisesti Lapualla
  • Koulutus: Rakennusinsinööri (AMK)
  • Työhistoriaa: Tiestön kunnossapidosta, infrapalveluista eli infrarakentamisesta sekä talonrakentamisesta. Viimeisimpänä toiminut Lehto Group Oy:ssä työpäällikkönä Vantaalla.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Juha-Matti Näykki on Joutsan kunnan uusi tekninen johtaja. Näykki näkee Joutsassa olevan paljon mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.