Jyväskylän kaupunki on avannut Salolan tuulivoimahankkeen lupaprosessia varten omat nettisivut. Sivuilta löytyvät tiedot hankkeesta, sen sisällöstä ja aikataulusta. Verkkosivuilla voi liittyä myös sähköpostilistalle, jonka kautta on mahdollista saada tietoa hankkeen etenemisestä.

Salolan tuulivoimapuisto on suunnitteilla Jyväskylään Korpilahden Vespuolelle Joutsan ja Luhangan kuntarajojen läheisyyteen. Hanke on herättänyt voimakasta vastustusta Joutsassa ja Luhangassa.

Hankealueen läheisyydessä oleviin talouksiin sekä vapaa-ajanasuntojen omistajille tullaan lähettämään kesäkuun aikana kirje, jossa kerrotaan käynnistyvästä suunnittelusta.

Syksyllä kaavoituksen tullessa vireille on tarkoitus järjestää kokoontumisrajoitusten niin salliessa tilaisuus, jossa voi tutustua tarkemmin suunnitelmiin sekä keskustella niistä hankkeessa mukana toimivien tahojen edustajien kanssa. Ajankohdasta tiedotetaan sen tarkentuessa.

Salolan tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan enintään kymmenen voimalan kokonaisuutta. Voimaloiden korkeus olisi enintään noin 290 metriä. Alueen kokonaisala on noin tuhat hehtaaria ja se on yksityisessä omistuksessa.

Markku Parkkonen

Salolan tuulivoimahankkeen nettisivu.

Tagged with →