Toivakkaan suunniteltuun Haukanmaan-Isovehmaanmäen tuulivoimahankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli yva-menettelyä. Yva-menettelyssä selvitetään järjestelmällisesti kohteena olevan hankkeen ympäristövaikutukset etukäteen.

Kyseistä kuuden voimalan tuulivoimapuistoa suunnitteleva SolarWind by Janneniska Oy on katsonut, että yva-menettelyä ei tarvittaisi. Toivakan kunta taas totesi lausunnossaan, että se edellyttää yva-menettelyä.

Suunnitellun tuulipuiston eteläisimmät voimalat sijoittuisivat vajaan kymmenen kilometrin päähän Rutalahden kylätaajamasta. Paikalliset tuulivoimakriitikot ovat arvioineet, että Haukanmaan hankkeella olisi muun muassa merkittäviä maisemavaikutuksia Päijänteelle.

Markku Parkkonen

Tagged with →