Joutsan kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön käyttöönotosta toukokuun lopulla kunnanhallitukselle tehty hallintokantelu ei aiheuta toimenpiteitä. Joutsalainen Kalle Willman jätti kunnanhallitukselle hallintokantelun, jossa hän vaati mainitun johtosäännön käyttöönottopäätöksen toteamista perusteettomaksi ja tarpeettomaksi, kun toimielimet ovat toimineet normaalisti kyseisenä aikana, eikä valmiuslain 108. pykälää ollut aktivoitu, eikä Kuntaliitto ole antanut ohjeistusta asiassa.

Lisäksi Willman vaati, että kunnanjohtajan tekemät päätökset johtosääntöön perustaen viedään kunnanhallitukseen ja johtosäännön aktivointi peruutetaan.

Kunnanjohtaja teki kyseisellä ajalla kolme päätöstä, jotka koskivat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, seutuopiston tuntitilausta ja iltapäivätoiminnan laskutusta. Päätökset ovat olleet kunnan mukaan muutoksenhakukelpoisia ja kunnanhallituksella on ollut mahdollisuus käyttää otto-oikeutta päätöksiin.

Kunnanhallitus totesi Willmanin hallintokantelun aiheettomaksi, eikä kantelu näin ollen johda toimenpiteisiin.

Tarja Kuikka