Joutsan kunnassa on laadittu vuosille 2020–2025 työllisyydenhoidon suunnitelma, jossa lähivuosien keskeisimpinä työllisyydenhoidon tavoitteina ovat työttömille suunnattujen palvelujen monipuolistaminen, kuntouttavan työtoiminnan palvelun yhdenmukaistaminen ja suuremman asiakasmäärän kontaktoiminen. Näihin tavoitteisiin keskittymällä pyritään tarjoamaan työttömille kuntalaisille kattava ja laadukas palvelutarjonta sekä hallitsemaan pitkäaikaistyöttömyydestä kunnalle koituvia kuluja.

Työllisyydenhoidon suunnitelman on laatinut Joutsan kunnan perusturvalautakunnan viime vuonna perustama työllisyydenhoidon työryhmä, jonka ensisijainen tavoite on juuri mainitun suunnitelman laatiminen kuntaan ja työllisyydenhoidon toteutumisen seuraaminen. Ryhmä myös arvioi ja kehittää kuntaan työttömille suunnattuja palveluja.

Työryhmään kuuluvat perusturvajohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, elinkeinokoordinaattori, vastaava työ- ja yksilövalmentaja, toimistovirkailija sekä perusturvalautakunnan edustaja. Lisäksi ryhmä on kutsunut kokouksiin sosiaaliohjaajan, yksilövalmentajan ja etsivän nuorisotyöntekijän.

Työllisyydenhoidon suunnitelman keskeisiin tavoitteisiin aiotaan Joutsassa pyrkiä monin eri keinoin. Työttömille suunnattuja palveluja on suunniteltu monipuolistettavaksi lisäämällä kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun paikkoja kaikkiin kunnan yksiköihin, pohtimalla jokaisen velvoitetyöllistetyn kohdalla hänelle parhaiten soveltuva työ ja kehittämällä jo olemassa oleviin kuntouttavan työtoiminnan palveluihin sisältöjä.

Kuntouttavan työtoiminnan palvelun yhdenmukaistamisen osalta suunnitelmana on esimerkiksi laatia yhteinen ohjeistus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta sekä tehostaa yhteydenpitoa kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana kaikissa yksiköissä.

Suurempaa asiakasmäärää aiotaan tavoittaa esimerkiksi kutsumalla asiakkaita tapaamiseen joko soittamalla tai kirjeitse ja kehittämällä aktivointiprosessia te-palvelujen ja typ-verkoston kanssa.

Joutsan perusturvalautakunta on osaltaan hyväksynyt työllisyydenhoidon työryhmän vuosille 2020–2025 tekemän suunnitelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Tarja Kuikka