Luhangan kunnanhallitus päätti, ettei kuntaan perusteta sosiaalityöntekijän virkaa. Kunnassa on aiemmin ostettu sosiaalityöntekijän palveluja naapurikunnista. Kunnanhallitus päätti, että sosiaalityö pyritään edelleen ostamaan muilta Keski-Suomen kunnilta. Kunnanhallitus katsoi, että sosiaalityöntekijän virkaa ei ole syytä muutoinkaan perustaa ennen kuin mahdolliset lähiajan eläköitymiset on perusturvan osalta selvitetty. Yksi vaihtoehto on perustaa toinen perusturvajohtajan virka.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen myymään As Oy Luhangan Luhangansadosta yhden huoneiston ja markkinahinnaksi asetetaan 26.000 euroa.

Kunnanhallitus päätti tukea Luhangan kotiseutuyhdistys ry:n Mäkitupalaismuseon toimintaa 1.500 euron avustuksella. Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukunnan jäseneksi nimettiin kunnanjohtaja Tuomo Kärnä ja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n vuosikokousedustajaksi Pertti Seimola.

Markku Parkkonen

Tagged with →