Puulan seutuopiston kevätohjelma meni koronaviruskriisin vuoksi täysin uusiksi. Poikkeustilan alettua kansalaisopiston opetus jouduttiin lopettamaan lähes kokonaan. Ainoastaan muutamia kursseja pystyttiin hoitamaan etäopetuksena.

Sen sijaan taiteen perusopetus eli nuorten musiikki- ja kuvataidekoulut pystyttiin viemään loppuun kevään aikana etäopetusjärjestelyin.

Opiston vakituinen henkilökunta oli koko sulkuajan töissä.

– Suurin osa vakituisista pystyi työskentelemään taiteen perusopetuksessa. Ja muusta opetuksesta säästynyt aika käytettiin ensi vuoden suunnitteluun, kertoo opiston rehtori Antti Ruotsalainen.

Opiston tuntiopettajat sen sijaan jäivät sulkuajaksi vaille opetustyötä.

Opistolautakunnan päätöksen mukaisesti opiskelijoille voidaan hyvittää tämän kevään kurssimaksuja tulevissa kurssimaksuissa. Edellytyksenä on, että hyvitettävä summa on yli 15 euroa per kurssi. Lisäksi opiskelijan on itse pyydettävä hyvitystä.

Opiston kurssiehdoissa on todettu, että opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista kurssien peruutuksista. Näin ollen opistolla ei olisi ollut velvollisuutta hyvityksiin, mutta lautakunta halusi, että hyvityksiä voidaan tietyin ehdoin myöntää.

Opistolautakunta päätti, että opiston ensi lukuvuoden esite tulee nähtäväksi nettiin, mutta sitä ei jaeta joka kotiin postin mukana. Esitteestä tulee 2.500 kappaleen painos jaettavaksi kauppoihin, kirjastoihin ja muihin julkisiin paikkoihin. Käytäntö on sama kuin viime vuonna.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa seutuopiston joulusoittajaiset 2018.

Tagged with →