Pitkä epävarmuus Nelostien remontista Hartolan ja Oravakiven välillä väistyi tällä viikolla. Hallitus esittää lisäbudjetissaan 26 miljoonan euron varaamista tieremonttiin.

Kyseisellä tieosuudella on lainvoimainen ja toteuttamiskelpoinen tiesuunnitelma, joka olisi vanhentunut vuoden 2021 lopussa, mikäli rahoitusta ei olisi löytynyt. Tiesuunnitelman toteuttamista ovat hidastuttaneet vuosikausien ajan suunnitelmista tehdyt valitukset.

Väylävirasto on jo alustavasti valmistautunut remontin toteutukseen ja nyt hankkeessa voidaan siis ryhtyä tositoimiin. Väylävirasto arvioi, että varsinaiset rakennustyöt voitaisiin aloittaa ensi vuoden keväällä.

Tiesuunnitelmassa on noin 12 kilometrin osuus valtatien parantamista Hartolan kirkonkylän ja Oravakiven välillä. Noin 2,7 kilometrin osuus tiestä rakennetaan uuteen kohtaan. Tieosuudelle tulee ohituskaistoja ja sen nopeusrajoitus nousee pääosin 80 km/h:sta 100 km/h:iin remontin myötä.

Remontin kustannusarvio on 24,9 miljoonaa euroa. Lisäksi noin miljoona euroa varataan Hartolan taajaman liittymien parannuksiin.

Kyseinen osuus on Suomen maanteiden ydinverkon ongelmallisimpia kohteita sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen palvelutason osalta.

Vaikka tieremontin toteutusalue on kokonaisuudessaan Hartolan kunnan alueella, remontilla on myös suuri merkitys Joutsan kannalta.

– Joutsa-Hartola -välin parannusta on odotettu vuosikausia. Maakuntien ja alueen kuntien välillä tehtiin runsaasti edunvalvontaan liittyvää työtä tämän hankkeen osalta erityisesti viime vuoden vaihteen ja tämän kevään aikana. Nyt se onnistui. Haluan esittää lämpimät kiitokset Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueen kansanedustajille tästä myönteisestä päätöksestä, kommentoi rahoituspäätöstä Joutsan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne.

Markku Parkkonen

Tiesuunnitelman taustat ja lähtökohdat

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on toteuttamatta jäänyt osahanke valtatien 4 parantamisesta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva parannettava tieosuus on noin 12 kilometrin mittainen. Tarkempi sijainti on Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä. Valtatien keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL 2013) suunnitteluosuudella ovat noin 6400 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus on noin 15 %.

Valtatien toimivuus ja turvallisuus on heikko. Valtatie 4 on suunnittelujaksolla kapea ja osittain myös mäkinen. Nykyisellään valtatien geometria ei täytä nykyohjeiden vaatimuksia ja sen liikenneturvallisuusolosuhteet eivät ole valtateiden edellyttämällä tasolla. Lisäksi valtatie sijaitsee suojaamattomana I-luokan pohjavesialueella. Nykyisin tiejaksolla on 80 km/h nopeusrajoitus.

Suunnitelman tavoitteet

Tiesuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen siten, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat. Samalla tien riskit pohjavesille vähenevät pohjavesisuojaukset toteuttamalla.

Kyseinen tieosuus on nykyisellään kapea, mäkinen ja ohitusmahdollisuuksiltaan heikko. Lisäksi useat yksityistieliittymät ja mäkinen maasto aiheuttavat ongelmia tien liikenteelliselle palvelutasolle ja liikenneturvallisuudelle. Suunnitellun valtatieosuuden mitoitusnopeus on 100 km/h, liittymäalueilla 80 km/h.

Suunnitelmassa nykyistä tietä levennetään ja tie linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Uudelle tielinjaosuudelle rakennetaan ohituskaistapari ja riista-aidat. Lisäksi tien lähistöllä olevien kiinteistöjen kohdalle toteutetaan melusuojausrakenteita. Hankkeessa yksityisteiden liittymiä vähennetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi, ja tähän liittyen rakennetaan myös uusia yksityistieyhteyksiä.

Lähde: Väylävirasto.

Tagged with →