Mieskonmäen koulun lakkautuspäätöksestä on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Valituksen allekirjoittajina ovat Mieskonmäen kyläseura sekä 15 yksityistä kuntalaista, ainakin pääosin mieskonmäkisiä. Valituksen tekijät ovat pyytäneet hallinto-oikeutta kumoamaan koulun lakkautuspäätöksen sekä kieltämään sen täytäntöönpanon.

Vaatimusta perustellaan muun muassa sillä, että kyläläisten mielestä heille ei ollut varattu asiassa lainmukaisia vaikutusmahdollisuuksia. Samaten päätöksen katsotaan olevan ristiriidassa kuntalain kanssa. Valituksen tekijät vetoavat muun muassa kuntalain pykälään, jossa kunnan tehtäväksi annetaan asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen.

Kunnanhallituksen enemmistö ei lämmennyt valituksen perusteluille. Maanantain kokouksessaan kunnanhallitus päätti äänin 5-4 antaa hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa vaaditaan valituksen hylkäämistä.

Maija Salonen (kesk.) teki asiassa vastaesityksen, että kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja sivistysjohtajan vastineen ja jättää asian Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Äänestyksessä kuitenkin kunnanjohtajan alkuperäinen ehdotus tuli päätökseksi.

Markku Parkkonen

Tagged with →