Luhangan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan päivähoito keskitettäisiin Tammijärvelle. Tarkoituksena on, että kunnan päivähoidolle remontoidaan tilat Tammijärven entiselle koululle (kuvassa) nykyisen koulun viereen. Keskittämistä perustellaan muun muassa lapsimäärän vähenemisellä ja sillä, että Tammijärvellä kaikki lapset pääsisivät mukaan koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Päivähoitoa järjestetään Luhangassa tällä hetkellä kahdessa rivitaloasunnossa kirkonkylällä ja Tammijärvellä. Lapsia päivähoidossa on tällä hetkellä 16–18, mutta määrä putoaa tulevana syksynä mahdollisesti jopa puoleen.

Esityksen mukaan yhdistyminen tapahtuu Tammijärven hoitopaikan osalta heti tilojen valmistuttua ja kirkonkylän osalta siinä vaiheessa, kun lasten määrä hoidossa on kirkonkylällä vähemmän kuin kuusi lasta.

Markku Parkkonen

Tagged with →