Keski-Suomen maakuntahallitus esittää Keski-Suomen maakuntavaltuustolle Keski-Suomen liiton peruspääoman alentamista noin 519.000 eurolla ja tämän summan palauttamista Keski-Suomen kunnille kuluvan vuoden elokuussa.

Maakunnan kuntien pääomasijoituksista muodostuva Keski-Suomen liiton peruspääoma on tällä hetkellä noin 1.119.000 euroa. Maakuntahallituksen mukaan suhteellisen suurta peruspääomaa voidaan alentaa, koska Keski-Suomen talon osakkeiden myynnistä saatua tuloa palautetaan kunnille. Palautusten jälkeen peruspääomaa jäisi jäljelle 600.000 euroa.

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin sekä vastuut veloista ja velvoitteista määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on määrätty. Joutsan kunnan osuus Keski-Suomen liiton peruspääomasta on 1,5 prosenttia eli noin 16.800 euroa. Joutsan osalta mahdollinen palautettava osuus olisi noin 7.800 euroa.

Luhangan kunnan osuus peruspääomasta on 0,2 prosenttia eli noin 2.400 euroa. Luhangan osalta palautettava osuus olisi noin 1.100 euroa.

Tarja Kuikka