Koronavirustilanteen rauhoituttua Suomessa on kesäkuun alusta alkaen ruvettu purkamaan porrastetusti poikkeusaikana voimassa olleita rajoituksia ja näin toimitaan myös Joutsassa. Joutsan kunnanhallitus on päättänyt lakkauttaa kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön mukaisen erityistoimivallan käytön ja päättää mainitun johtosäännön voimassaolon tämän viikon maanantaista alkaen. Kunnassa jatketaan toimintaa voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Erityistoimivalta otettiin käyttöön Joutsassa 24. maaliskuuta. Valmiustoimikuntana toimi kunnan johtoryhmä, johon kuuluivat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, perusturvajohtaja, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja sekä tekninen johtaja. Valmiustoimikunta kokoontui poikkeusolojen aikana säännöllisesti ja teki tarvittavia toimenpiteitä valtiovallan ohjeistuksen mukaan.

Kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä sovelletaan vakavissa häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnalta johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi johtosäännön nojalla käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Tarja Kuikka