Joutsan kunta kerää parhaillaan asukkailtaan ideoita kunnan hyvinvointipalvelujen edistämiseen. Kunnan verkkosivuilla kesän ajan kerättävistä ideoista on tarkoitus jalostaa konkreettisia toimintaehdotuksia, joista kuntalaiset voivat myöhemmin äänestää parhaimman.

Joutsan kunnanhallitus päätti aiemmin tänä vuonna varata hyvinvointipalvelujen kehittämiseen kohdennetusta perintörahastosta 20.000 euron määrärahan osallistavaan budjetointiin. Osallistavassa budjetoinnissa on tarkoitus ottaa alueen asukkaat mukaan päättämään kunnan taloutta ja resursseja koskevista asioista, ja nyt siis joutsalaiset pääsevät kertomaan ideoitaan siitä, miten heidän kotikuntansa hyvinvointipalveluja voitaisiin edistää.

Edellytyksenä kuntalaisten esityksille on, että ne ovat hyvinvointia edistäviä, laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia, pysyvää tai pitkäkestoista toimintaa tai rakenteita, esteettömiä, mielellään alueellisesti koko kuntaa koskevia ja että niiden tulokset tai toimintamallit ovat laajasti hyödynnettävissä. Esitysten toteuttajina voivat olla yksittäiset kuntalaiset, yrittäjät, järjestöt, yhdistykset ja kunta, tai kaikki mainitut yhteistyössä.

– Uuden kuntastrategiamme ajatuksena on hyvinvoiva ja uudistuva maaseutukunta. Tavoitteenamme on edistää alueen hyvinvointia ja toimia vuorovaikutteisesti, sekä mahdollistaa osallistuminen. Osallistava budjetointi on loistava vuorovaikutuksen työkalu, jolla saamme yksittäisen kuntalaisen näkemyksen alueen kehittämisen suhteen, sanoo Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen.

Valtuustoaloitteen osallistavasta budjetoinnista Joutsassa teki alun perin vihreiden Lea-Elina Nikkilä. Nikkilän mielestä kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen voi olla joskus kiinni pienestäkin teosta ja panostuksesta, ja niissä asioissa jokainen asukas on asiantuntija.

– Siksi toiveena on, että matalalla kynnyksellä saisimme osallistettua asukkaita kehittelemään ideoita, miten saadaan lisättyä hyvinvointia kunnan eri osissa, sanoo Nikkilä.

Joutsan kunnan hyvinvointipalvelujen edistämiseen ideoita keräävä kysely on avoinna kunnan verkkosivuilla elokuun loppuun saakka.

Tarja Kuikka