Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen on nimetty Joutsan kunnan edustajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukuntaan.

Monetra Keski-Suomi Oy on talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, joka on osa valtakunnallista kuntaomisteista Monetra-konsernia. Joutsan valtuusto päätti viime keväänä Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkaaksi liittymisestä ja tällä hetkellä kunnan kirjanpitopalvelut on keskitetty yhtiölle.

Yhtiö on päättänyt perustaa osakassopimuksen mukaisen, vähintään kerran vuodessa kokoontuvan neuvottelukunnan, ja kukin yhtiön osakas valitsee tähän neuvottelukuntaan yhden edustajan.

Neuvottelukunta pyrkii kehittämään yhtiötä ja sen toimintaa ja luomaan yhteisen tahtotilan yhtiön tulevaisuudelle. Se ottaa kantaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.

Tarja Kuikka